Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

İş güvenliği videoları

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın! İşiniz hastalığınızın nedeni olabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Sorun, okuyun, öğrenin, bilinçlenin, isteyin, örgütlenin

Çağrı Tasarım Kampanya

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğünü biliyor musunuz?

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğü; savaşlar yüzünden yılda 650 bin insan ölürken, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 2 milyon insanın öldüğü belirtilmektedir. Araştırmalar, günümüzde Dünya ölçeğinde, her saniye üç işçinin iş kazası sonucu yaralanmakta olduğunu, her üç dakikada bir işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

Çalışanların, yaptıkları işler, kullandıkları malzemeler ve kimyasallar, iş ortamındaki sağlığı tehdit eden tehlike ve riskler konusunda duyarlı ve bilinçli olmaları, karşılaştıkları sağlık sorunları ile meslekleri arasında ilişki olabileceğini akla getirmeleri ve hekime başvurduklarında, hastalıkları ile meslekleri arasında olası bir ilişkiden kuşkulanıyorlarsa, bunu paylaşmaları önemlidir.

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!Çalışanların sağlığının korunmasının ilk şartı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Amaç, hastalıkların risk ve nedensel etmenlerini kontrol ederek hastalık oluşmasını önlemektir. Bu da öncelikle mühendislik tedbirleriyle sağlanır ve daha işyerinin kuruluş aşamasında başlar. Bunu sürekli iyileştirme, risk analizleri, iş ortamı ölçümleri, eğitim, temizlik, bakım onarım, kişisel koruyucuların kullanımı gibi kurallar ve denetim izler. Zararlı bir madde veya uygulamanın yerine mümkünse zararsız ya da az zararlı olanın konulması, işlemin değiştirilmesi ya da sonlandırılması, izole edilmesi, uzaktan kontrol, havalandırma, rotasyonlu çalışma gibi tedbirlerin hepsi, çalışanların sağlığının korunmasının birincil gerekleridir

İşe uygun insanın yerleştirilmesi, sağlığının gözetilmesi ve sağlıklı olma halinin sürdürülmesi önemlidir.  Bunun gereği işe giriş muayeneleri, işe yeni başlayanların erken kontrol muayeneleri ve aralıklı muayeneleridir. Hastalık nedeniyle işten uzaklaşanların işe dönüş muayeneleri de bu kapsamdadır. Amaç; meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar ve iş kazalarını önleme, İş ortamı sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme, İşyerindeki tehlikeleri azaltma ve sağlığı geliştirmedir

Bu ilk iki korunma aşamasındaki başarısızlıkların sonucu ise iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklardır. Bu aşamada yapılabilecekler; meslek hastalığı yasal tanısı ve tedavisi ile bildirimidir. Amaç, oluşan hastalığın ilerlemesinin ve komplikasyonlarının azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

İlginizi Çekebilir!  Elektrik ve Trafo Kazaları - Video

İşyeri hekimi ya da hastayı gören ilk hekim, meslek hastalıklarından kuşkulanıyorsa, hastayı yetkili hastanelerden birine gönderebilir. Kendisinde meslek hastalığı olduğunu düşünen bir sigortalı ya da emeklisi de, bağlı bulunduğu sigorta müdürlüğüne başvurarak, tıbbi değerlendirme talep edebilir. Çalışanların aralıklı kontrol muayenelerinin öncelikli amacı meslek hastalıklarının erken yakalanarak ilerlemesinin önlenmesidir. Hangi düzeyde ve kurumda olursa olsun, her hekim meslek hastalığını tanımakla, bildirmekle ve uygun yere sevk etmekle yükümlüdür


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
3/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/36
Neden Güvenlik Kültürü?
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
9/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
12/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
13/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
14/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
15/36
İş Güvenliği Kültürü
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
19/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
20/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
21/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
22/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
25/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
26/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
27/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
28/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
29/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
30/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
31/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
32/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
33/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
34/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 1
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 3
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
16 33
Neden Güvenlik Kültürü? 5
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 9
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 10
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 12
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 13
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 14
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 15
22 27
İş Güvenliği Kültürü 16
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 19
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 20
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 21
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 22
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 23
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 25
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 26
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 27
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 28
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 30
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 31
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 32
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 33
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 34
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 35
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 36
22 27

Sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı çalışmak da bir insan hakkıdır. Çalışanların mesleklerinden dolayı yaralanmaları, sakat kalmaları, hastalanmaları, ölmeleri asla kabul edilebilir bir durum değildir. İş kazalarının 6-6.5 kat fazlası olan meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin, hala toplumun ve devletin gündemine yeteri kadar girememesi, yapılanların şekilcilikten öte bir türlü geçememesi, yürek yaralayan bir durumdur.

“İşiniz hastalığınızın nedeni olabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Sorun, okuyun, öğrenin, bilinçlenin, isteyin, örgütlenin. Ekmeğiniz için sağlığınızdan olmayın.”


Neden İş Güvenliği

Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Tedbir Alınmamış Trafik Kazaları - Video

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Web Tasarımı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × five =

Önceki Yayın
Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

Sonraki Yayın
5S Kuralı Nedir? 1

5S Kuralı Nedir?

İlgili Yayınlar
Total
1
Share