Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

İş güvenliği videoları

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın! İşiniz hastalığınızın nedeni olabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Sorun, okuyun, öğrenin, bilinçlenin, isteyin, örgütlenin

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğünü biliyor musunuz?

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğü; savaşlar yüzünden yılda 650 bin insan ölürken, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 2 milyon insanın öldüğü belirtilmektedir. Araştırmalar, günümüzde Dünya ölçeğinde, her saniye üç işçinin iş kazası sonucu yaralanmakta olduğunu, her üç dakikada bir işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

Çalışanların, yaptıkları işler, kullandıkları malzemeler ve kimyasallar, iş ortamındaki sağlığı tehdit eden tehlike ve riskler konusunda duyarlı ve bilinçli olmaları, karşılaştıkları sağlık sorunları ile meslekleri arasında ilişki olabileceğini akla getirmeleri ve hekime başvurduklarında, hastalıkları ile meslekleri arasında olası bir ilişkiden kuşkulanıyorlarsa, bunu paylaşmaları önemlidir.

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!Çalışanların sağlığının korunmasının ilk şartı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Amaç, hastalıkların risk ve nedensel etmenlerini kontrol ederek hastalık oluşmasını önlemektir. Bu da öncelikle mühendislik tedbirleriyle sağlanır ve daha işyerinin kuruluş aşamasında başlar. Bunu sürekli iyileştirme, risk analizleri, iş ortamı ölçümleri, eğitim, temizlik, bakım onarım, kişisel koruyucuların kullanımı gibi kurallar ve denetim izler. Zararlı bir madde veya uygulamanın yerine mümkünse zararsız ya da az zararlı olanın konulması, işlemin değiştirilmesi ya da sonlandırılması, izole edilmesi, uzaktan kontrol, havalandırma, rotasyonlu çalışma gibi tedbirlerin hepsi, çalışanların sağlığının korunmasının birincil gerekleridir

İşe uygun insanın yerleştirilmesi, sağlığının gözetilmesi ve sağlıklı olma halinin sürdürülmesi önemlidir.  Bunun gereği işe giriş muayeneleri, işe yeni başlayanların erken kontrol muayeneleri ve aralıklı muayeneleridir. Hastalık nedeniyle işten uzaklaşanların işe dönüş muayeneleri de bu kapsamdadır. Amaç; meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar ve iş kazalarını önleme, İş ortamı sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme, İşyerindeki tehlikeleri azaltma ve sağlığı geliştirmedir

Bu ilk iki korunma aşamasındaki başarısızlıkların sonucu ise iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklardır. Bu aşamada yapılabilecekler; meslek hastalığı yasal tanısı ve tedavisi ile bildirimidir. Amaç, oluşan hastalığın ilerlemesinin ve komplikasyonlarının azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Vinç Kazası

İşyeri hekimi ya da hastayı gören ilk hekim, meslek hastalıklarından kuşkulanıyorsa, hastayı yetkili hastanelerden birine gönderebilir. Kendisinde meslek hastalığı olduğunu düşünen bir sigortalı ya da emeklisi de, bağlı bulunduğu sigorta müdürlüğüne başvurarak, tıbbi değerlendirme talep edebilir. Çalışanların aralıklı kontrol muayenelerinin öncelikli amacı meslek hastalıklarının erken yakalanarak ilerlemesinin önlenmesidir. Hangi düzeyde ve kurumda olursa olsun, her hekim meslek hastalığını tanımakla, bildirmekle ve uygun yere sevk etmekle yükümlüdür


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
1/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
4/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
9/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
10/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/36
İş Kazalarının Nedenleri
12/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
13/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
16/36
1542 Kişinin Katili Kim?
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
24/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
25/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
26/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
27/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
28/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
29/36
Neden Güvenlik Kültürü?
30/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
31/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
İş Güvenliği Kültürü
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 1
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 4
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 5
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 7
25 24
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 9
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 10
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
16 33
İş Kazalarının Nedenleri 12
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 13
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 14
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 16
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 17
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 20
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 22
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 24
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 25
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 26
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 27
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 28
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 29
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 30
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 31
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 32
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
İş Güvenliği Kültürü 35
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27

Sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı çalışmak da bir insan hakkıdır. Çalışanların mesleklerinden dolayı yaralanmaları, sakat kalmaları, hastalanmaları, ölmeleri asla kabul edilebilir bir durum değildir. İş kazalarının 6-6.5 kat fazlası olan meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin, hala toplumun ve devletin gündemine yeteri kadar girememesi, yapılanların şekilcilikten öte bir türlü geçememesi, yürek yaralayan bir durumdur.

“İşiniz hastalığınızın nedeni olabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Sorun, okuyun, öğrenin, bilinçlenin, isteyin, örgütlenin. Ekmeğiniz için sağlığınızdan olmayın.”


Neden İş Güvenliği

Aksaray İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği - VİDEO

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Web Tasarımı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seventeen + 8 =

Önceki Yayın
Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

Sonraki Yayın
5S Kuralı Nedir? 1

5S Kuralı Nedir?

İlgili Yayınlar
Total
1
Share