Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi
Tamircin Burada

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi, işyerinde çalışanın fiziksel kapasitesine yönelik ortaya çıkan farklı talepler işyeri risk değerlendirmesi sırasında kaydedilmesi gereken kas iskelet işlerinin türlerini oluşturur

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi

İşyerinde çalışanın fiziksel kapasitesine yönelik ortaya çıkan farklı talepler işyeri risk değerlendirmesi sırasında kaydedilmesi gereken kas iskelet işlerinin türlerini oluşturur. Çalışan için bu ihtiyaçları karşılama ve işle başa çıkma, sadece güç ve dayanıklılık gibi belirli motor kapasiteleri değil, bundan başka koordinasyon ve eklemlerin hareketliliği gibi fonksiyonel becerileri gerektirir. İşyerinde fiziksel aktivitenin çeşidi, boyutu ve süresi ve çalışanın kişisel özellikleri kas iskelet sistemi için çalışmanın farklı seviyeleriyle ve hatta bazı vakalarda zorlanma ile sonuçlanır. Mesleki tıbbi muayeneler için bu bağlamda ortaya atılan sorular şunlardır:

 • Belirli aktiviteler veya işler ile ilişkili fiziksel çalışmanın kas iskelet sistemi etkileri nasıl değerlendirilebilir?
 • Belirli bir işyerinde fiziksel çalışma ile uğraşacak bir çalışan hangi fiziksel özelliklere sahip olmalıdır?
 • Çalışanda bu fiziksel çalışmadan hangi sağlık riskleri kaynaklanabilir?
 • Fiziksel çalışma şimdiden kas iskelet belirtilerine, fonksiyonel kayıplara veya hasara neden oldu mu?
 • Hangi kişisel veya iş-ilişkili önlemler belirtilerin veya fonksiyonel bozuklukların daha fazla ilerlemesini önleyebilir ve bu yüzden mesleki tıbbi önerilere veya müdaheleye dahil edilmeli midir?

Yöntemler

Genellikle, akut belirtiler sadece tesadüfen bulunur. Bunun yerine, temel tıbbi bulgular sıklıkla subakut veya kronik kusurların ya da hastalıkların uzun süren belirtileridir

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis EdilmesiMesleki tıbbi muayene için temel gereksinimler şunlardır:

 • Bir risk değerlendirmesiyle belirtilen çalışanın işyerindeki somut tehlikelerin detaylı bilgisi
 • Mevcut ve yakın zamanlı belirtilerin ve bozuklukları ve iş yükü ile ilişkilerini kaydetmeyi hedefleyen bir anamnez
 • İş-ilişkili fonksiyonel kayıpların ve potansiyel bozuklukların tespitinde bir klinik muayene

Mesleki tıbbi korunmanın amacı aşağıdakilere göre belirtilerin ve muayene bulgularının genel bir belirlemesi ve değerlendirmesidir

 • Mevcut fonksiyonel beceri ve sağlık
 • Belirtilere ve bulgulara yol açan işin boyutu
 • İşe devam etme ile ilişkili herhangi bir sağlık riski
 • Çalışma için sağlığı sürdürmede gereken herhangi ilaç ya da rehabilitasyon tedavisi.

Muayenenin sonuçları çalışanın işyerinde ve işyerinden uzakta tutumu hakkında, tedavi veya rehabilitasyon önlemleri ve iş organizasyonu hakkında öneriye ihtiyaç duyup duymamasını, bundan başka çalışanın risk değerlendirmesinin modifikasyonu, işyerinin ergonomik organizasyonu için önerileri ve genel olarak iş organizasyonu gibi öneriler şeklinde tıbbi muayenelerin genellikle uygulanabilir tüm sonuçları hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmemesini açıklığa kavuşturur.

Anamnez

Her tıbbi muayanede olduğu gibi, kas iskelet rahatsızlıklarının teşhisinde ve değerlendirmesinde tam bir genel ve özel anamnez büyük öneme sahiptir. Anamnez bulguları sıklıkla teşhisi akla getirir ve fonksiyonel kayıpların değerlendirmesi için temeli oluşturur

Anamnez verilerinin dökümantasyonu için standardize ve tekrarlanabilir bir sistem, özellikle mesleki epidemiyolojide kullanım için, test edilmiş ve standardize edilmiş araçları kullanmalıdır. İlgili bilginin efektif ve standardize dökümantasyonu için anamnezin ardışık olarak kullanılan veya, el-kol vibrasyonu vakasında, zorunlu olarak bölümlere ayrılmış olması önerilmektedir

Anamnez anketi1: “Kişinin bildirdiği kas iskelet bozuklukları” Bu anamnez anketi sistemik olarak kas iskelet belirtilerinin ortaya çıkışını ve lokalizasyonunu dökümante eder. Anket tıbbi muayeneden önce bağımsız olarak çalışan tarafından doldurulur. Anket aşağıdaki noktaları kapsar:

 • Mevcut kas iskelet sistemi durumunu belirleyen, fonksiyon ve prognozda olumsuz etkileri olabilen ciddi kazalar dahil önceki hastalıklar ve operasyonlar
 • Örnekler şeklinde özetlenen, önceki 12 aydan itibaren iş ile ilişkili belirli belirtiler
 • Vücut ve ekstremitelerin arka ve ön eskizlerinde belirtilerin lokalizasyonu
 • Çalışan için önemini tespitini amaçlayan belirtiler hakkında kişinin bir doktora görünüp görünmediğine dair bir soru
 • Daha önceki detaylı incelemelerden bilgi olarak, doğrulama ve fonksiyonel değerlendirme amaçları için dahil olan tıbbi tanı
 • Herhangi kas iskelet hastalıkların veya iş üzerine hasarın gerçek etkilerini dökümantasyonunu amaçlayan önceki 12 ay esnasında çalışma güçsüzlüğü periyodlarının sıklığı ve toplam süresi
 • Detaylı olarak kaydedilen ağrı veya diğer belirtilere neden olan çalışma (ağır yükleri kaldırma/taşıma, bükülmüş veya bozulmuş postür, diz çökme veya çömelme, uzamış ayakta durma, kolların omuz sevieveti üzerinde olduğu çalışma, araçlar veya vibrasyon oluşturan makinelerden el-kol sisteminde vibrasyonlar, araçlarda veya makinelerde otururken tüm vücutta vibrasyon)

Anamnez anketi 2: “Kas iskelet rahatsızlıklarının tıbbi anamnezi” Eğer bir çalışan anlamlı belirtiler tariflerse, kas iskelet rahatsızlıklarının tıbbi bir anamnezine ihtiyaç duyulur. Amacı bildirilen belirtiler hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Klinisyen tarafından doldurulan bu anket aşağıdaki noktaları kapsar:

 • Hasta önceki 12 ay süresince hissedilen ağrının niteliği ve karakteri hakkında sorgulanır. Ek olarak, spesifik olmayan ağrılar ve diğer yakınmalar, örneğin, psikososyal orijin, ayırt edilir
 • Omurgadan yansıyan akut ağrının irdelemesi spesifik spinal sinirler ile beraber radiküler ağrıyı ilişkilendirmeye ve psödoradiküler belirtileri ayırt etmeye hizmet eder. Aşırı zorlanmadan, eklem hastalıklardan ve outlet sendromu vakalarında (örneğin, omuz) sinirlerin ve damarların iritasyonundan kaynaklanan belirtiler de dökümante edilir
 • Belirli hareketler veya yüklerle tetiklenen ağrıya dair sorular ilgili zorlanmanın düzeyine dair bilgi sağlar. Bu mesleki ilişkinin değerlendirmesinde yardımcıdır
 • İş-ilişkili ağrı başlangıç olarak çalışırken hissedilir ve iş yapılmayan dönemler sırasında kaybolur ya da çok daha az şiddetlidir. Eğer ağrı geceleri, haftasonları veya tatillerde daha az şiddetli olmaz ise, çalışma ile ilişkisi olmayan kronik ağrının gelişimi düşünülmelidir.
 • Baskın ağrının şiddeti yarı-kantitatif olarak bir 10-puan skalasında dökümante edilir (vizüel analog skalası, VAS).
 • Hafta içinde belirtilerin prevalansı ile mevcut muayene aralığı ilişkisi tekrar belgelenir.
 • Bir kişisel vakada kas iskelet bozukluklarının teşhisi ve değerlendirmesi için elde edilen ilave anamnez detayları serbest biçimde dökümante edilebilir. “El-kol vibrasyon maruziyeti için tıbbi anamnez”

Anketin bu ilave bölümünde ellerde uyuşma ve dolaşım bozuklukları gibi el-kol vibrasyonuna maruz kalan çalışanlar için karakteristik anamnez bilgisi dökümante edilir. Bunlar bir el eskizinde işaretlenebilir.

Web Tasarımı

Tamamlayıcı muayenede gereken spesifik anamnez için anket “elkol vibrasyonuna maruz kalan kişilerin tamamlayıcı muayenesi” “Elkol vibrasyonundan kaynaklanan rahatsızlıklar” bölümünün sonunda kullanılabilir. Bu antet el-kol vibrasyonu yoluyla tehlike yaratabildiği biline cihazların bir listesini içerir

Önerilen dökümantasyon sayfaları hedeflenen anamnez verilerini özetler ve detayları açıklar. Kas iskelet sistemi için zorlanmanın yüksek düzeylerini çeren işler daha sıklıkla düşük eğitimli veya yurtdışından gelen ve yabancı bir dil konuşan kişiler tarafından yürütülüyor olması gerçeği, basitleştirilmiş bir dilde ifade edilen bir anamnez duyusunun kaydını gerektirebilir. Ancak, anamnezin içeriği ve yapısı değiştirilmemelidir.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır

Hartmann B, Spallek M, Kuhn W, Liebers F, Schwarze S (2005b) Arbeitsmedizinis-che Vorsorge bei Belastungen des Muskel-Skelett-Systems.

Hoppenfeld S (1976) Physical Examination of the Spine and Extremities. Prentice Hall

Bovenzi M (2004) Guidelines for hand-transmitted vibration health surveillance. Proceedings of 9th International Conference on Hand-Arm Vibration, INRS, France

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla