Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Sınıfta Kaldı!

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli bir verileri içerisinde saklar.

İş kazalarıyla ilgili istatistiklere bakıldığında ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının diğer ülke örnekleriyle kıyaslandığı çalışmalara bakıldığında Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği açısından henüz istenilen düzeye ulaşamadığı artık tüm bilimsel toplantılarda ön plana çıkmaktadır.

ILO istatistiklerinde, ölümlü kaza sıklık oranı bakımından bakıldığında Türkiye, AB15 ortalamasının TAM 7 KATINDAN FAZLA  olduğu görülmektedir. Yine incelenen ülkeler içerisinde Türkiye’nin, Rusya ve Hindistan dışında diğer tüm ülkelerden çok daha yüksek ölüm sıklık oranına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Yıldız Savaşları ve Indiana Jones serilerinin yaratıcısı, yaşayan en büyük yönetmenlerden birisi.Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı! 2

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Türkiye’de 1946-2005 yılları arasında 142.469 kişinin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Daha yakın dönemlere bakıldığında, Türkiye’de 20072015 yılları arasında iş kazaları sonucu 11.205 çalışanın yaşamını kaybettiği görülmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2016 yılı verilerine bakıldığında ise, 286.068 iş kazasının yaşandığı ve bu kazalarda 1369’u erkek ve 36’sı kadın olmak üzere 1405 çalışanın yaşamını kaybettiği görülmektedir. 2016 yılında iş kazalarına bağlı olarak yaşamını kaybedenlerin sayısı 2015 yılına göre yaklaşık %11’lik bir artış göstermiştir.

AB ülkeleri ve Türkiye’de ölümcül iş kazaları

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. ILO’nun resmi kayıtları ile SGK’nın kayıtları baz alınarak yapılan incelemelerde Türkiye, ölümcül iş kazaları açısından bakıldığında maalesef açık ara önde yer alıyor. Sadece 2014 yılına ait yaşanan toplam ölümlü iş kazaları analizine bakıldığında, Türkiye’nin tüm AB ülkelerinden çok fazla İŞ CİNAYETLERİ yaşandığı gözlenmektedir.  Aşağıdaki grafikte 2014 yılına ait NİG ekibinin hazırladığı grafik incelendiğinde durumun vehameti ortaya çıkacaktır.

Türkiye’de meydana gelen ölümcül iş kazalarının AB’ye kıyasla ne kadar yüksek olduğu yukarıda görülmektedir. Aynı şekilde, AB-28 ile Türkiye arasında iş kazası ölüm hızı oranlarının kıyaslanmasında, Türkiye’de ki iş kazası ölüm hızı oranlarının kat ve kat yukarıda olduğu ILO kayıtlarında mevcuttur.

Devletin İSG Yetersizliği

İş kazalarının ortaya çıkardığı hem insani kayıp hem de ekonomik kayıp bakımından günümüz çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olması gerekirken, yıllardır ötelenen, İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı özellikle son yıllarda çok daha fazla unutulmuştur. Özellikle yetersiz denetimler, bakanlığın İSG’ye gerekli önemi vermediğinin göstergesi olarak ön plana çıkıyor.
SGK ve diğer resmi istatistikler göstermektedir ki, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğine gereken önem verilmemekte; yasa, yönetmelik ve uygulamalarda yetersiz kalınmaktadır. Gerek işveren, gerekse uygulayıcı konumundaki DEVLET konuya gereken önemi göstermemektedir.  Mevcut hükümetin yanlış politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, işverenin önlem almadaki vurdum duymazlığı, işyerlerinin denetlenmemesi, idari-cezai yaptırımların yetersizliği iş kazalarını ve iş cinayetlerini artıran önemli nedenler arasındadır.

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike

İş Cinayetlerinin yaşa göre dağılımında göze çarpan en önemli istatistiklerden birisi de, NİG ekibinin her zaman üzerinde durduğu 40-55 yaş aralığının ölüm oranlarında YÜKSEK artışıdır. İSG boyutu ile baktığımızda, yaşa bağlı iş kazalarındaki artış, psikososyal etkenler ve stres ile çalışmak zorunda kalan 45 yaş üstü çalışanların akıllarında her an işten çıkartılacağı, emekli olamama düşüncesi hem iş veriminde düşüşe sebebiyet vermekte, hem de iş kazaları kaçınılmaz olmaktadır.

Sonuç

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır.
Unutmalayım ki; İş kazaları, çalışanlar, işletmeler ve ülke açısından ciddi maliyetleri de beraberinde getirmektedir. İş kazalarının işletmeler için maliyetleri sigortaya ve sigortalının ailesine ödenen tazminatlar, üretim kaybı, imaj kaybı, yeni işçi alımının getirdiği maliyet gibi görünür veya görünmez maliyetleri de beraberinde getirecektir.
Neden İSG
İnsanımızı bir makine olarak görmekten ziyade, insana yakışır bir çalışma ortamı sağlayarak ekonomik ve refah seviyesi yüksek bir çalışan olarak görmeliyiz ki, iş kazaları ve meslek hastalıkları can almaya, sakat bırakmaya devam etmesin.
Hüseyin KARACA
NİG İSG Komisyonu
Başkan V.
5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 26 Average: 5]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

İlginizi Çekebilir!  Hayatın Her Alanında İş Güvenliği!

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-2

9 Yorum

  1. Sadri Akıncı Kasım 27, 2019
  2. Cihan Uygur Kasım 27, 2019
  3. Hüseyin Akay Kasım 27, 2019
  4. Şahin Özcan Kasım 28, 2019
  5. aaefler Kasım 28, 2019
  6. İş Güvenliği Uzmanı Kasım 29, 2019
  7. KARACA Aralık 2, 2019
  8. Hakan Karacan Aralık 2, 2019
  9. Songül Y. Aralık 8, 2019

Soru Sorun / Cevap Yazın