Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu Ayıp Size Yeter

Bu Ayıp Size Yeter
Tamircin Burada

Bu Ayıp Size Yeter. İş cinayetlerinin ve iş kazalarının ÖNCELİKLİ sorumlusu yukarıdaki tablodaki cinayetlere ve iş kazalarına rağmen görerek ve bilerek EL KALDIRAN sizlersiniz!..

Devlet Olma İlkesi

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallara işveren, çalışan ve devlet açısından olmak üzere üç farklı yönden bakmak gerekir. Devlet yasal düzenleyici ve denetleyici olarak görevini yapacak ki, işveren bu yasal düzenlemeleri işyerine uyarlarken aynı zamanda da çalışanlarının kurallara uyup uymadığını denetleyebilsin. Çalışanda bu kurallar çerçevesinde görevini yapsın.

Hem işverenin hem de çalışanın yükümlülüklerini belirlemek ve hem de bunlara uyulup uyulmadığını denetlemek devletin sorumluluğundadır. Yani devletin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama borcu sosyal devlet olma ilkesine dayanır.

30.06.2012 tarihinde yayınlanıp, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çıkarıldığı dönemde yeterli iş güvenliği uzmanı olmamasından dolayı 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ve kamu işletmelerinde ise 01.07.2014 tarihinde geçerli olacağı belirtilmişti. Doğru ya da yanlış, bir defaya mahsus olan bu uygulama ile sektördeki A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı açığı kapatılmak istenmiştir. O günden bu güne geldiğimiz noktada ise 3 kez ertelendi. Dolayısıyla çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 7,5 senedir bir ayağı topal olarak devam ediyor

Mantığımın almadığı diğer bir konu, az tehlikeli bir işletmede 49 çalışan varsa burada tehlike yok, 51 çalışan var ise burası tehlikeli… İş Güvenliği Uzmanı olarak anlamakta zorlandığım bu mantıksızlık bugüne kadar devam ediyor.

Pek çok az tehlikeli işyerinde çıkan yangınlarda ve kazalarda hayatını kaybedenlerin yasını tutarken iş güvenliği tedbirlerinin her kurum ve sayısı fark etmeksizin her çalışan için geçerli olması gerektiği savunulurken  ilgili kanunun bahse konu maddelerinin 2023’e ertelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yetersizliğini ve beceriksizliğini ortaya koyduğu aşikardır.

Ertelemenin Amacı Ne?

Şimdi soru şu; Bu kanunun ilgili maddelerinin ertelenmesindeki amacınız nedir? Önce insan hayatı mı yoksa başka bir şey mi?

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır.

2012’den 2018 yılına kadar geldiğimiz bu süreçte yaşanan iş kazalarını ve iş cinayetlerini incelediğimizde devletin İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ne kadar önem verdiğini görebiliyoruz;

2012 – 2018 Yılları Toplam İş Kazaları

2012 – 2018 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

2012 – 2018 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Bu kanunun ilgili maddelerinin ertelenmesinin nedeni olarak gösterilen dünyada iş güvenliğine önem veren ülkeler arasında olduğumuz devletin yetkilileri tarafından söyleniyor. Ancak iş kazalarıyla ilgili istatistiklere bakıldığında ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının diğer ülke örnekleriyle kıyaslandığı çalışmalara bakıldığında, Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği açısından istenilen düzeye ulaşamadığı tüm bilimsel toplantılarda ön plana çıkıyor.

ILO istatistiklerinde, ölümlü kaza sıklık oranı bakımından bakıldığında Türkiye, AB–15 ortalamasının TAM 7 KATINDAN FAZLA.

Türkiye’nin, Rusya ve Hindistan dışında diğer tüm ülkelerden çok daha yüksek ölüm sıklık oranına sahip olduğu ILO kayıtlarında mevcut.

İşveren ve devlet kader anlayışından kurtularak görevlerini yerine getirecek ki, çalışana huzurlu bir çalışma ortamı sağlanabilsin.

Bu Ayıp Size Yeter

Yukarıdaki verileri görüp de hala iş sağlığı ve güvenliği kanunun yeniden 3 yıl daha ertelenmesine onay verenlere tek cevabım olabilir;

İş cinayetlerinin ve iş kazalarının ÖNCELİKLİ sorumlusu yukarıdaki tablodaki cinayetlere ve iş kazalarına rağmen görerek ve bilerek EL KALDIRAN sizlersiniz!.. Bu ayıp size yeter. Bu saatten sonra da kimse bana Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği tam anlamıyla uygulanıyor, demesin! İnandırıcı olamazsınız.

 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

14Yorumlar

 • Burcu , Temmuz 15, 2020 @ 12:38 pm

  ???

 • Dr.A.Akpınar , Temmuz 15, 2020 @ 5:00 pm

  İSG uzmanları olarak örgütlü olamıyorsanız bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor maalesef. İSG kültürü ülkemize mutlaka gelir, ancak biz göremeyiz ))!!

 • Hüseyin Aktan , Temmuz 16, 2020 @ 9:49 am

  Tarım en çok ölümlerin yaşandığı, tekstilse en çok endüstriyel yangın olan sektör. Ve buralarda erteleme kapsamında. Hakikaten üzüü bir durum…

 • Sonerisg , Temmuz 17, 2020 @ 3:24 pm

  Herhalde çalışan uzman bulamiyorla ki (!) yeniden uzatıyorlar. Peki neden 3 yıl. Neye göre 3 yıl erteleme yapıyorlar. İlginç…

 • A. Arif Efler , Temmuz 20, 2020 @ 12:30 pm

  Sevgili Karaca Hocam, ne kadar yazarsak yazalım, nafile… Biz önce örgütlenip güçlü ve birlik olmalıyız ki, haklarımızı savunabilelim. Mevcut sistem işleyişi maalesef bu şekilde.

 • Harun Karakaya , Temmuz 22, 2020 @ 10:11 am

  Anayasası’nın 56. Maddesi, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, herkesin yaşamını beden ve ruh sağlığını yitirmeden sürdürmesinin sağlanmasının devletin bir görevi olduğu belirtir. Çalışma yaşamında çalışanın beden ve ruh sağlığını korumaya dönük yasal düzenlemelerin eksiksiz ve sınıf ayrımı olmadan geçmesi gerekirken, bahse konu kanunun 2012 yılından bu yana tam 3 kez ertelenmesi, insan hayatına verilen değeri göstermekte, Yazık…

 • Songül İSG , Temmuz 22, 2020 @ 11:39 am

  Bir sloganiniz var sizin; Hiç bir gerekçe iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınması ertelemez!” Çok güzel bir söz, ancak sadece sözden ibaret. Bu anlamı faaliyete geçirecek yürekli insanlara ihtiyacımız var…

 • Şahin Özcan , Temmuz 26, 2020 @ 12:14 pm

  Kanunun bir kez daha ertelenmesi demek, birçok çalışanın her yıl iş kazaları sonucu yaralanarak, sakat kalarak veya yaşamını yitirerek, birçok çalışanın da meslek hastalıklarına tutularak zarar görmesi demektir.

 • A. Arif Efler , Temmuz 28, 2020 @ 11:18 am

  Mesleği biz itibarsızlaştırdık. Biraz çevresi olan insanların isg ile ilgili yüzlerce dernek kurup gruplaşmalarına müsade ettik. Ne yaptıysak biz yaptık. Çünkü daha iyisini yapmadık. Çok da inanmasam da inşaallah ülkemde; iş cinayetleri kayıplarını engelleyecek bilimsel isg bakış açısı, yönetimi ve algısı gelişir. Güzel ülkeme yazık..

 • Soner İSG , Ağustos 2, 2020 @ 10:40 pm

  Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Trabzon Milletvekili Salih Cora pandemiyi bahane ederek İSG kanununu 2024 e ertelenmesini sağladı. Bence bu ayıp onlara yeter…

 • Polat O. , Ağustos 18, 2020 @ 10:08 pm

  Kimse bana Türkiye’de iş güvenliği var demesin bu saatten sonra. Ayıp yahu… Bir kanun, birilerinin ricası ile 3 kez ertelenir mi? Ölen binlerce insanın ahi sizi vurmayacak mi?

 • İSG bulut , Eylül 17, 2020 @ 4:22 pm

  9 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu sene yaşanan ilgisizliği, sorumsuzluğu daha önce hiç görmedim. Samimiyetle söylüyorum, Türkiye 3. Dünya ülkesine koşarak gidiyor
  Çok yazık

 • Mesut Yeniceri , Eylül 19, 2020 @ 8:22 am

  İş guvenligi, mevcut iktidarın en son tercihi maalesef. Ölen oldu, kalan sağlar bizim, mantığı ile hareket ediyorlar. Onlar için öncelik, müteahhitler başta olmak üzere işveren. Çalışan 1134 ₺ kısa çalışmaya devam.

 • İSG Namık , Kasım 28, 2020 @ 10:05 pm

  Üzülerek söylüyorum, Türkiye hızlı bir şekilde ekonomik buhrana doğru giderken, birileri rant peşinde koşarken, çalışanı kim düşünür Allah aşkına!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla