Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

27449

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve…
Araç çubuğuna atla