Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Çevresel etki değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED), sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenler (daha&helliip;)

2872 sayılı Çevre Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını…
Araç çubuğuna atla