Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

dekompresyon hastalığı

Hava Basıncındaki Değişikliklere Bağlı Hastalıklar

Hava Basıncındaki Değişikliklere Bağlı Hastalıklar, dekompresyon hastalıklardır. Dalgıçlık, tünel ve duba işçiliği, rekompresyon odası teknisyenliği gibi mesleklerde görülür. (daha&helliip;)