Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

devamsızlık

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar, iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlemektedir (daha&helliip;)