Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar

İşsizlik Sigortası Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamaktır. (daha&helliip;)