Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

işyeri hekimliği etik ilkeleri

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile…
Araç çubuğuna atla