Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

kısa çalışma ödemeleri

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini…