Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

X Tipi Matris Analizi

A’dan Z’ye Risk Analiz Metotları

Risk Analiz Metotları, kantitatif ve kalitatif olarak yapılabilir. Kantitatif risk analizinde, riski hesaplarken matematiksel teoremler kullanılarak risk değeri bulunur. (daha&helliip;)