Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş makinalarında iş güvenliği

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

I- Sürücü için kabin bulunmalıdır.
II- Forklift devrilmeyecek yapıda olmalıdır.
III- Forkliftin devrilmesi hâlinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
IV- Forklift, devrilmesi hâlinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olmalıdır.
Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılmasıyla ilgili yukarıdaki önlemlerden hangileri doğrudur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi!
Doğru! Yanlış!

Acil çıkış ve ilk yardım aşağıdaki renklerden hangisi ile temsil edilir?

Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ
Doğru! Yanlış!

Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları
Doğru! Yanlış!

İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?

Güvenli İstifleme Nasıl Yapılır
Doğru! Yanlış!

Yaşama hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir?

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

Kaldırma araç ve makinelerinin bütünüyle kontrolü yetkili kişi tarafından hangi periyotlarda yapılır?

İş makinalarında iş güvenliği 1
Doğru! Yanlış!

Parlayıcı maddelerin bulunduğu depolarda hangi forklift tipi kullanılmalıdır?

Nevşehir İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

İş makinalarında iş güvenliği
Olmadı, biraz gayret...

İş makinalarında iş güvenliği 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla