Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Sözlüğü

Yalıtılmış hava hattı kabloları nedir ?

Yalıtılmış hava hattı kabloları, yalıtılmış faz iletkenleri ile yalıtılmış ya da yalıtılmamış nötr iletkeni birbirine yada taşıyıcı bir…

Yangın duvarı nedir ?

Yangın duvarı; iki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde,…

Yangın kesici nedir ?

Yangın kesici; bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş birsüre için durduran, yatay veya düşey konumlu…

Yangın yükü nedir ?

Yangın yükü; Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam…

Yasak işareti nedir ?

Yasak işareti; tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti ifade eder. İşaretler için tıklayınız…

Yeryüzü potansiyeli nedir ?

Yeryüzü potansiyeli; yeryüzünün bir noktası ile referans toprağı arasındaki gerilimini ifade eder. Yeryüzü potansiyeli b) Topraklamaya ilişkin tanımlar:…

Yıllık izin nedir ?

Yıllık izin, İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış…

Yıllık izin ücreti nedir ?

Yıllık izin ücreti,İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından…

Yüksek Gerilim nedir ?

Yüksek Gerilim; Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir. Yüksek Gerilim a}Tesislere ve şebekelere dair tarifler a.l –…

Yüksek kaçak akım nedir ?

Yüksek kaçak akım; TS 40’a uygun fiş-priz veya benzeri ile bağlı IEC 60435‘e uygun olarak ölçülen ve belirtilen…

Yüzeysel topraklama nedir ?

Yüzeysel topraklama; topraklanacak işletme elemanları veya cihazların ve iletişim tesislerinin işletme akımı taşımayan iletken kısımlarının ağ şeklinde kendi…

Yüzeysel topraklayıcı nedir ?

Yüzeysel topraklayıcı; genel olarak 0,5 – 1 m. arasında bir derinliğe yerleştirilen topraklayıcıdır. Galvanizli şerit veya yuvarlak ya…

ZAOD/TWA nedir ?

ZAOD/TWA; Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer: Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri…
Araç çubuğuna atla