Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Asbest Kaynakları

Asbest ve Türleri

Asbest ve Türleri; asbest lifleri mineralojik özelliklerine göre Serpantin ve Amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır. (daha&helliip;)

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın en önde gelen meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Yüksek yoğunlukta…

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Asbestin fiziksel ve kimyasal özellikleri seramik lifler, metalik olmayan inorganik malzemelerdir. Oksitler, nitritler ve karbitler seramik malzemelerin esasını…
Araç çubuğuna atla