Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Asbest Kaynakları

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Asbestin fiziksel ve kimyasal özellikleri seramik lifler, metalik olmayan inorganik malzemelerdir. Oksitler, nitritler ve karbitler seramik malzemelerin esasını oluştururlar. (daha&helliip;)

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın en önde gelen meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Yüksek yoğunlukta asbest liflerine uzun süre maruz kalınmasının sağlık…

Asbest ve Türleri

Asbest ve Türleri; asbest lifleri mineralojik özelliklerine göre Serpantin ve Amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır. (daha&helliip;)