Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Asbest nedir

Asbest ve Türleri

Asbest ve Türleri; asbest lifleri mineralojik özelliklerine göre Serpantin ve Amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır. (daha&helliip;)

Asbeste Maruz Kalanlarda Görülen Hastalıklar

Asbeste Maruz Kalanlarda Görülen Hastalıklar, Benign hastalıklar (Plevral plaklar,Benign asbest plörezisi,Diffüz plevral kalınlaşma, Rounded atelektazi)ve Malign hastalıklar (Malignmezotelyoma,…
Araç çubuğuna atla