Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri
Tarama Etiketi

kamuda isg kurulu

1 gönderisi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kamu sektörüne ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.