Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Kısa Çalışma nedir

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları, 4447 sayılı Kanun ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği‘ne göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren; genel…