Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Meslek Hastalığı

İşyeri hekimleri için emsal meslek hastalığı kararı

Covid-19, Sağlık Bakanlığı’nın 18 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı genelgeye göre illiyet yani nedensellik bağı bulunması koşuluyla meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. (daha&helliip;)

Meslek Hastalığı Bildirimleri

Meslek Hastalığı Bildirimleri, işyeri hekiminin sevki ile, sigortalının şahsi başvurusu ile işverenin bildirimi ile yapılabilmektedir. (daha&helliip;)

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler, çalışanlar, işverenler, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarını kapsar. (daha&helliip;)

Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı? tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar,…

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur? Bunun için gereken en önemli şart; hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamı arasında zorunlu nedensellik bağının olmasıdır. (daha&helliip;)

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları, iş yerinde mevcut insan sağlığına zararlı kimyasal ve fiziksel etkenlerin meydana getirdiği hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. (daha&helliip;)