Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Meslek Hastalığı

Mezotelyoma Farkındalık Günü

26 Eylül Mezotelyoma Farkındalık Günü. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre ülke genelinde her 100 bin kişiden 2’sinde, çevresel etkilenme…

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek Hastalığı Tanısı konulması için gereken en önemli şart; hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamı arasında zorunlu nedensellik bağının…

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler, çalışanlar, işverenler, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarını kapsar. (daha&helliip;)

Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı sorusuna şöyle cevap verilebilir; Tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin…

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları

Çalışma Hayat içerisinde, bir hastalığın mesleki mi, yoksa işle ilgili mi, ya da ikisi de olmayan genel bir…

Hangi hastalıklar meslek hastalığı sayılıyor?

Milyonlarca çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında “geçici iş göremezliği ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölen sigortalının…

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı…

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları, iş yerinde mevcut insan sağlığına zararlı kimyasal ve fiziksel etkenlerin meydana getirdiği hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. (daha&helliip;)

Meslek Hastalığı Bildirimleri

Meslek Hastalığı Bildirimleri, işyeri hekiminin sevki ile, sigortalının şahsi başvurusu ile işverenin bildirimi ile yapılabilmektedir. (daha&helliip;)

İşyeri hekimleri için emsal meslek hastalığı kararı

Covid-19, Sağlık Bakanlığı’nın 18 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı genelgeye göre illiyet yani nedensellik bağı bulunması koşuluyla meslek hastalığı…
Araç çubuğuna atla