Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Prevalans Hızı

Epidemiyoloji Nedir?

Epidemiyoloji nedir? Belirli bir toplumda ya da çalışılan işyerlerinde, sağlıkla ilgili olgu ve durumların ve bunların belirleyicilerinin dağılımının incelenmesi ve bu çalışmaların sağlıkla ilgili sorunların…

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji için mesleksel epidemiyoloji de denilebilir. İş kazası ve meslek hastalıklarının değişik gruplardaki dağılımı inceler (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla