Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

toz

Hatay’da ölümcül asbest tehlikesi…

Yetkililer, deprem bölgesindeki asbest tehlikesini ısrarla küçümseken, asbestin yaşam alanlarına yayıldığı ve Hatay’daki tehlikenin görmezden gelinemeyecek boyutta olduğu…

Hatay’da Silika tehlikesi

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, deprem ve Akciğer Hastalıkları” başlığı altında yapılan bir bilimsel oturumda, bölge halkının yoğun…

Tarım Sektöründe Toza Bağlı Sağlık Sorunları

Tarım Sektöründe Toza Bağlı Sağlık Sorunları; havadan, araziden, ateşten ve makinalardan kaynaklanan ‘fiziksel tehlikeleri’; pestisit, gübre ve yakıtlardan…

Tozlardan Kaynaklanan Mesleki Akciğer Hastalıkları

Tozlardan Kaynaklanan Mesleki Akciğer Hastalıkları, çalışma ortamında olabilecek her türlü zararlı ajanın ilk etkileyeceği sistemlerin başında solunum sistemi…

Mineraller ve Sebep Oldukları Hastalıklar

Mineraller ve Sebep Oldukları Hastalıklar, en önemli özellikleri alterasyon mineralleri olması ve kendi elektrik yük dengelerini bulundukları ortama…

Tozların Tehlike Kaynakları

Tozların Tehlike Kaynakları, inşaat endüstrisi, madencilik, doğal taş, çakıl, kum, kireç, seramik ve cam endüstrilerini ve dökümhaneleri içerir.…

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri, gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi çalışanı fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden…

Tozların Maruziyet Sınır Değerleri

Tozların Maruziyet Sınır Değerleri, ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Mesleki maruziyet sınır değerleri, değerlerin üstünde olamaz. (daha&helliip;)

Tozlarda Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

Tozlarda mesleki maruziyet sınır değerleri, ilgili yönetmelikte belirtilen değerlerin üstünde olamaz. İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde…
Araç çubuğuna atla