Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

toz

Hatay’da ölümcül asbest tehlikesi…

Yetkililer, deprem bölgesindeki asbest tehlikesini ısrarla küçümseken, asbestin yaşam alanlarına yayıldığı ve Hatay’daki tehlikenin görmezden gelinemeyecek boyutta olduğu ortaya çıktı. DW muhabirleri, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul…

Hatay’da Silika tehlikesi

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, deprem ve Akciğer Hastalıkları” başlığı altında yapılan bir bilimsel oturumda, bölge halkının yoğun toza maruziyeti sonucu karşılaşabileceği silika ve akciğer…

Tozların Tehlike Kaynakları

Tozların Tehlike Kaynakları, inşaat endüstrisi, madencilik, doğal taş, çakıl, kum, kireç, seramik ve cam endüstrilerini ve dökümhaneleri içerir. (daha&helliip;)

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri, gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi çalışanı fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden durumlardır. (daha&helliip;)

Mineraller ve Sebep Oldukları Hastalıklar

Mineraller ve Sebep Oldukları Hastalıklar, en önemli özellikleri alterasyon mineralleri olması ve kendi elektrik yük dengelerini bulundukları ortama göre ayarlayabilmeleridir (daha&helliip;)

Tozlarda Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

Tozlarda mesleki maruziyet sınır değerleri, ilgili yönetmelikte belirtilen değerlerin üstünde olamaz. İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz…