Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Türkiye’de Asbest Kullanımı

Asbest ve Türleri

Asbest ve Türleri; asbest lifleri mineralojik özelliklerine göre Serpantin ve Amfibol olmak üzere iki gruba ayrılır. (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla