Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı sınava hazırlık-5

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda, ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda, aşağıdaki durumların hangisinde tıbbi gözetim yapılacaktır

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi sağlanır

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerini açıklamak için geliştirilen teorilerden birisi değildir

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler. tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir?

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

Gürültü maruziyetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Gürültüde Ne Zaman Risk Var?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı sınava hazırlık-5 1

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal etmenlerin ölçümünde kullanılabilir

Eldiven Koruma Grupları ve Standartları
Doğru! Yanlış!

Sıfır desibel ses basınç seviyesini oluşturan sesin basıncı kaç paskaldır?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?

Stresle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Kimyasal ortam faktörlerinde yer alan 15 dakikalık sürede maruz kalınan ve aşılmaması gereken limit değeri ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir

İnşaatlarda Kimyasallarla Çalışma
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması gereken önlemlerden değildir

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi statik elektrik birikmelerine karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Mesleki maruziyet değerlerine (8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama, mg/m3 ) göre aşağıda verilen maddelerin mesleki maruziyet değerleri aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 1- Nikotin 2- Kümen 3- Amonyak 4- İnorganik kurşun

İş Eldivenleri Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Yangın sınıfına göre söndürme metodu aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir

Biyolojik İzlem Nedir
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda, ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden birisi olan "kuvvetli üfleme yöntemi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı sınava hazırlık-5 1

Ergonomik Çalışma Yeri Düzenlemede, aşağıdakilerden hangisi incelenmez

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı sınava hazırlık-5
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı sınava hazırlık-5 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla