Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık B Sınıfı 2019-1

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık B Sınıfı 2019-1

This is a timed quiz. You will be given 45 seconds per question. Are you ready?

Online İSG Eğitimi

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır?

Azot Oksitlere Bağlı Hastalıklar
Correct! Wrong!

İş Kanununa göre gece çalışma süreleri hangi saat aralığında kabul edilir?

Correct! Wrong!

Güvenilirlik Çalışması Raporu’na göre HAYATİ TEHLİKE gerektiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

Elle Taşıma İşlerinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Gerilimin tanımıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerdendir?

Correct! Wrong!

Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyere ne ad verilir?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Correct! Wrong!

İşyeri hekimi tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapmak zorundadır?

Correct! Wrong!

Yüksekte çalışma olarak sayılan işler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına kaç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanım grubuna girmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu maske standardıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mobbing in tanımına girmez?

Correct! Wrong!

İş kazası sonucu ortaya çıkan görünen zarar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4857 Sayılı Kanun kimlere uygulanmaz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Correct! Wrong!

Online İSG Eğitimi

Azot tüpünün rengi nedir?

İş Güvenliği İşaretleri
Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO sözleşmelerinden değildir

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Correct! Wrong!

Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırına ne denir

Biyolojik Etkenler
Correct! Wrong!

Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?

İşyerlerinde Aydınlatma Kriterleri
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Correct! Wrong!

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olur?

Yıllık İzin ve İzinlerle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Correct! Wrong!

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getiren bilimin adı nedir?

Ergonomi Bilimi!
Correct! Wrong!

Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir

Correct! Wrong!

Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?

Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi
Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamanın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı
Correct! Wrong!

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık B Sınıfı 2019-1
ÜZGÜNÜZ...

Maalesef performansınız beklenenin altında... Mutlaka yayınlarımızı takip edin. İSG hayatınızın bir parçası olsun...
BİRAZ DAHA GAYRET

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korku Kültürü

Bu iş olacak gibi... Biraz işi sıkı tutmak lazım... Haydi diğer sınavları deneyin
SÜPERSİNİZ

BU İŞ TAMAM... TEBRİKLER... Ancak rehavete kapılmamak lazım. Diğer sınavlarımızı da ihmal etmeyin. İSG hayatımızın bir parçası olmalı.

Share your Results:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla