Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladığı ILO Meslek Hastalıkları sözleşmesidir

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

İş Kazası Nedir
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıdaki hangi durumlarda kurulur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görev ve Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular

İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım hangi tanıma girer?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu’na göre belirli şartlar dışında çocukların çalıştırılma yaşı kaçtır

Çocuk ve Genç İşçi Kime Denir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İşveren, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

OSGB'ler Nasıl Çalışmalı?
Doğru! Yanlış!

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler “ hangi tehlike bölgesine girer?

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi YETKİSİZ KİMSE GİREMEZ'i tanımlar?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Yaya Giremez
Suyla Söndürmek Yasaktır
İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
Yetkisiz Kimse Giremez
Doğru! Yanlış!

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi doğrudur

İş Güvenliği
Doğru! Yanlış!

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az ÜÇ yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara

Ekipmanların yerinin gösterilmesi, tanımlanması, tehlikeli hareket ya da davranışı içeren yasak işaretinin rengi nedir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Diğer sağlık personeli aşağıdakilerden hangi durumda görevlendirilir

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir

...Sponsor Alanı...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı 1

Aşağıdakilerden hangisi riski tanımlar?

Yaşama Hakkınızı Koruyun
Doğru! Yanlış!

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş kuruluşun adı nedir?

İş Güvenliği Kültürü Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan kuruma ne ad verilir

İş Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

Grup 3 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve il müdürlüklerine yapılması gereken bildirim en az kaç gün önceden yapılır?

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanları yetki belgeleri kaç yılda bir vize ettirilir?

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
Doğru! Yanlış!

Asbestle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi kesinlikle yasaktır

...Sponsor Alanı...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı 2

Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse, hangi aralıklarda yapılır?

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarla ilgili çalışanların yükümlülüklerinden birisi değildir?

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan sistemin adı nedir

Neden Güvenlik Kültürü?
Doğru! Yanlış!

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için öteleme tarihi kaç olmuştur

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği ve Korku Kültürü
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde ayda en az 10 saat görev yapar

Aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kaç yılında yayınlanmıştır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Doğru! Yanlış!

(Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 30/6/2012 Sayı : 28339)

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı
Olmadı, biraz gayret...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla