Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

İş Kazası Neden Oldu
Doğru! Yanlış!

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler “ hangi tehlike bölgesine girer?

Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladığı ILO Meslek Hastalıkları sözleşmesidir

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan kuruma ne ad verilir

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde ayda en az 10 saat görev yapar

İş Güvenliği Uzmanları yetki belgeleri kaç yılda bir vize ettirilir?

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıdaki hangi durumlarda kurulur?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular

Aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir

Alt İşverenlik Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarla ilgili çalışanların yükümlülüklerinden birisi değildir?

Acil Durumlarda Müdahale Tahliye Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Diğer sağlık personeli aşağıdakilerden hangi durumda görevlendirilir

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kaç yılında yayınlanmıştır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Doğru! Yanlış!

(Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 30/6/2012 Sayı : 28339)

İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım hangi tanıma girer?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşveren, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır
Doğru! Yanlış!

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için öteleme tarihi kaç olmuştur

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş kuruluşun adı nedir?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Ekipmanların yerinin gösterilmesi, tanımlanması, tehlikeli hareket ya da davranışı içeren yasak işaretinin rengi nedir?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu’na göre belirli şartlar dışında çocukların çalıştırılma yaşı kaçtır

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi riski tanımlar?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Grup 3 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve il müdürlüklerine yapılması gereken bildirim en az kaç gün önceden yapılır?

Biyolojik Risk Etmenleri İle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse, hangi aralıklarda yapılır?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Asbestle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi kesinlikle yasaktır

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi doğrudur

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az ÜÇ yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara

Aşağıdakilerden hangisi YETKİSİZ KİMSE GİREMEZ'i tanımlar?

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
Yaya Giremez
Suyla Söndürmek Yasaktır
Yetkisiz Kimse Giremez
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan sistemin adı nedir

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı
Olmadı, biraz gayret...

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir