Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020

İş Güvenliği Uzmanlarının En Büyük Sorunu!

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi riski tanımlar?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aşağıdaki hangi durumlarda kurulur?

Bingöl İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kaç yılında yayınlanmıştır?

Uluslararası Hukukta İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

(Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 30/6/2012 Sayı : 28339)

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım hangi tanıma girer?

Doğru! Yanlış!

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan sistemin adı nedir

Ofisler için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 1

İş Güvenliği Uzmanları yetki belgeleri kaç yılda bir vize ettirilir?

Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Diğer sağlık personeli aşağıdakilerden hangi durumda görevlendirilir

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir

Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse, hangi aralıklarda yapılır?

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Grup 3 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve il müdürlüklerine yapılması gereken bildirim en az kaç gün önceden yapılır?

Doğru! Yanlış!

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler “ hangi tehlike bölgesine girer?

Patlamadan Korunmak İçin Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 2

Asbestle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbest Nasıl Anlaşılır?
Doğru! Yanlış!

Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi kesinlikle yasaktır

İş Kanunu’na göre belirli şartlar dışında çocukların çalıştırılma yaşı kaçtır

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarla ilgili çalışanların yükümlülüklerinden birisi değildir?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

7252 sayılı kararla 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için öteleme tarihi kaç olmuştur

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş kuruluşun adı nedir?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan kuruma ne ad verilir

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

...Sponsor Alanı...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 3

Aşağıdakilerden hangisi YETKİSİZ KİMSE GİREMEZ'i tanımlar?

İş Güvenliği İşaretleri
İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 4
İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 5
İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 6
İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 7
Doğru! Yanlış!

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi doğrudur

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Doğru! Yanlış!

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az ÜÇ yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde ayda en az 10 saat görev yapar

Aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir

Ardahan İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladığı ILO Meslek Hastalıkları sözleşmesidir

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

İşveren, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 8

Ekipmanların yerinin gösterilmesi, tanımlanması, tehlikeli hareket ya da davranışı içeren yasak işaretinin rengi nedir?

Doğru! Yanlış!

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020
Olmadı, biraz gayret...

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020 9

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + five =