Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Geçici veya Belirli Süreli İşler

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde uygulanır. Buna göre; (daha&helliip;)