Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

gürültü

Kulak Koruyucuların Seçimi ve Nitelikleri

Kulak koruyucuların seçiminde gürültü maruziyetinden kaynaklanan riskler göz önünde bulundurulmalı ve uygun kulak koruyucu kullanılmalıdır. Çünkü kulakta meydana…

Gürültü Maruziyeti

Gürültü Maruziyeti ile amaç, çok sayıdaki ses azaltma seçenekleri arasında en iyisini belirlemektir. En iyi çözüm; en düşük…

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda maruziyetini azaltacak (maruziyet süresini ve yoğunluğunu azaltacak ve dinlenme sürelerini artıracak) şekilde örgütlenmelidir (daha&helliip;)

Kulak Koruyucular Ne Zaman Kullanılır?

Kulak koruyucular 85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde kullanılmalıdır. Kulak koruyucularının sessiz ortamda takılıp, sessiz ortamda…

Ses ve Gürültü

Ses ve Gürültü ya da akustik ses bilimidir. Bir kişinin yaşama ortamını şekillendiren temel elementlerden birisi sestir. Gürültü…

İşitmeye Bağlı Risk Değerlendirme Parametreleri

İşitmeye Bağlı Risk Değerlendirme Parametreleri, en yüksek ses basıncı, günlük gürültü maruziyet düzeyi ve haftalık gürültü maruziyet düzeyi.…

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri, gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi çalışanı fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden…

Gürültüde Ne Zaman Risk Var?

Günlük gürültü maruziyeti, günlük toplam değeri elde etmek için, gün boyunca olan gürültü maruziyetinin her bir döneminin (periyodunun)…

Akustik, Ses ve Gürültü

Akustik, ses bilimidir, ses, hava boyunca bir ses (veya akustik) dalgası olarak yayılan hava parçacıklarının titreşimidir. (daha&helliip;)

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri için en iyi çözüm, en düşük maliyetle, yani en az emek harcayarak ulaşılan en iyi…

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri, 90 dB(A)’da 8 saat, 92 dB(A)’da 6 saat, 95 dB(A)’da 4 saat, 97 dB(A)’da…

Gürültülü Ortamlarda Çalışmalarda Güvenlik

Gürültülü Ortamalarda Çalışmalarda Güvenlik, temelde, kişiler gürültülü alanlarda çalıştırıldığında, bir işitme hasarı riski mevcuttur. Yönetmeliğe göre en yüksek…
Araç çubuğuna atla