Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İnsidans hızı

Epidemiyolojik Yaklaşım İlkeleri

Epidemiyolojik yaklaşım ilkeleri, toplumda sağlık düzeyi göstergeleri olan hastalık ve ölümlere ilişkin sıklık ölçütleri (insidans, prevalans,mortalite vb) değerlendirilir. (daha&helliip;)

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji için mesleksel epidemiyoloji de denilebilir. İş kazası ve meslek hastalıklarının değişik gruplardaki dağılımı inceler (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla