Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tüm yönetmelikler ve tebliğlere güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık…

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Yıllık İzin Yönetmeliği, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin nasıl olacağı ve izin sürelerini içerir. (daha&helliip;)

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Makina Emniyeti Yönetmeliği, Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına…

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak için hazırlanmış yönetmelik (daha&helliip;)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların…

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari güvenlik önlemlerini içerir. (daha&helliip;)

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Alt İşverenlik Yönetmeliği, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde…

İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili uygulanması gereken asgari İş…

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri…

İşkolları Yönetmeliği

İşkolları Yönetmeliği, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini gösteren yönetmelik…

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması…

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı…

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği – İPTAL

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği,”Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’“yürürlüğe girdikten sonra…
Araç çubuğuna atla