Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tüm yönetmelikler ve tebliğlere güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar (daha&helliip;)

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği, asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi…

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, Atık oluşumunun azaltılması,…

Limanlar Yönetmeliği

Limanlar Yönetmeliği, Liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz…

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların…

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve…

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak…

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek…

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, çalışanlara genel konular, teknik konular ve sağlık…

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal…

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenler. (daha&helliip;)

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp…

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli temel sağlık ve güvenlik…

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar…

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya…

Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği, asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya…

Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Aerosol Kaplar Yönetmeliği, Metal cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri…

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz…
Araç çubuğuna atla