Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanı c sınıfı sınav-8

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilmelidir?

İş Kazalarının Nedenleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi genellikle C sınıfı yangınları söndürmek için kullanılan yöntemlerden biri olarak kabul edilebilir

C sınıfı yangınlar
Doğru! Yanlış!

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla ilgili Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgilerden değildir

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi
Doğru! Yanlış!

İşveren işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamada aşağıdakilerden hangisi için sorumlu değildir?

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulama ilkeleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yaşam Hattı
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin rızası olsa dahi üzerine çıkılamayan günlük çalışma süresi kaç saattir?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi en az kaç saat kesintisiz dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyeti azaltma yöntemlerinden birisi değildir?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi değildir

Elle Taşıma İşlerinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Domino Teorisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması A-grubu yangın sınıfına girmez?

A sınıfı yangınlar
Doğru! Yanlış!

Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı daha fazladır

İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

Leq kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Nedir, Kimdir
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Türkiye'de İş Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimlerinin sorumluluklarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi asbest tanımında yer alan lifli silikat türlerinden biri değildir?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişilerden değildir?

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınmaz

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı c sınıfı sınav-8
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanı c sınıfı sınav-8 1

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla