Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı – Tanımlar-1

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 1

Unutmayın, her soru için 60 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

60
0%

Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim neyi tanımlar?

Doğru! Yanlış!

Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırına ne isim verilir?

Doğru! Yanlış!

Maruziyet sınır değeri; Çalışanların belirlenen sınır değer üzerinde kesinlikle maruz kalmaması gereken değer, Maruziyet eylem değeri ise; Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerini ifade eder.

Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı men eden işaretin anlamı nedir?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Uyarı işareti; Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işarettir. Emredici işaret; Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birime ne isim verilir?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
Doğru! Yanlış!

Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler neyi ifade eder?

Oksitleyici madde
Doğru! Yanlış!

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen maddeler TAHRİŞ EDİCİ MADDEYİ, Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ise TOKSİT MADDEYİ ifade eder.

Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık nedir?

Pnömokonyoza Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Andragoji_nedir?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-1
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 2

Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilim neyi tanımlar?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

TEHLİKELİ GERİLİM; Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilim, ALÇAK GERİLİM ise, Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir.

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü arac neyi tanımlar?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Doğru! Yanlış!

Kimyasal maddelerin servis kayıt numarasına ne isim verilir?

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
Doğru! Yanlış!

STEL; Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri, MSDS ise, Malzeme güvenlik bilgi formu dur.

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi neyi tanımlar?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Genç işçi; 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder.

Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre faktörleri ile kaza arasındaki ilişkiye de uyarlanabileceğini savunan kuramın tanımı ne olabilir?

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre neyi tanımlar?

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Kalitatif riskler grubuna girer?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Kantitatif risk analizi; Riskleri sayısal hale getirilerek, olasılık matematiksel ve mantıksal metodlar ile proses takip edilerek hesaplanan sistemleri, Kalitatif risk analizi ise, Riskleri yüksek, orta veya düşük gibi terimlerle tanımlayan yöntemlerdir.

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 3

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar neyi tanımlar?

Toz sınıfları
Doğru! Yanlış!

SOLUNABİLİR TOZ; Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları ifade eder. LİFSİ TOZ ise, Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır

WHO_nun açılımı nedir?

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Dünya Çalışma Örgütü ILO'dur.

Freno neyin tanımıdır?

Sondajla maden çıkartılan işyerlerinde İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerine KADEME, Ocak havasının giriş ve çıkış yoluna NEFESLİK denir.

Risk nedir?

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı
Doğru! Yanlış!

Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem ÖNLEYİCİ_FAALİYET tir.

Alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ÇOK KOLAY ALEVLENİR MADDE'yi ifade eder.

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Epidemiyoloji Nedir?
Doğru! Yanlış!

MUTAJEN MADDE: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları ifade eder. TOKSİT MADDE ise, Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ise TOKSİT MADDE'yi ifade eder.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan programın adı nedir?

Çanakkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Muvazaa; İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesidir.

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 4

Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınları hangi sınıfa girer?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

B sınıfı yangınlar, Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı madde yangınları, C sınıfı yangınlar ise, Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz madde yangınlarını ifade eder.

8 Saatlik Belirlenen Referans Süre İçin Zaman Aralık Ortalamasına ne isim verilir?

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 5
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Ofisler için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve içindekini köpük, macun veya toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dışarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, herhangi bir şekilde tekrar kullanılamayan ekipmanlar neyi tanımlar?

Aerosol Kaplar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kaplar/ekipmanlar; Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma kulpları ve benzeri elemanlar dır.

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1
Hay Aksi!..

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 6

Bir şeyler ters gitti sanki... Yeniden denesek mi? Ne dersin!.
Gayet Başarılısınız...

Oldukça başarılısınız, ancak biraz daha mı çalışmak gerekiyor acaba? Tekrar deneyelim mi?
SÜPERSİNİZ!..

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1 7

İŞTE BU... NİG ekibi sizinle gurur duyoyuruz. Durmak yok, haydi diğer sorulara...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − 4 =