Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları

1542 Kişinin Katili Kim?

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Çağrı Tasarım Kampanya

İş kazalarını incelerken, iş kazası tanımının uluslararası çalışma örgütü ILO’ya göre, “önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verecek nitelikteki olayların tümü” olarak belirlemek mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, “önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” olarak iş kazası tanımlanmıştır.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Risk Analizi Yapılan İş Ekipmanlarının Risk Yöntemi

Risklerin tespitine yönelik çalışmaya örnek olarak uygulanan risk analizi yönteminde, MATRİS YÖNTEMİ seçilmiştir. Bu metodun seçilmesinin nedeni olası risklerin sonuçlarının derecelendirilebilmesidir. Tehlikenin gerçekleşmesi durumunda, bu tehlikenin insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddetinin değerlendirilmesi yapılabilir. Risk değerinin büyüklüğüne yani yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti ve önlem olarak ne yapılabileceği belirlenir ve risk analizi çalışması tamamlanır.

Risk analizi; tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve bu risklere karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. BS 8800’e göre risk analizi metodu; “riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreçtir”.

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları

Risk Analizi Yapılan İş Ekipmanları

1. Traktör ve traktör ataşmanı risk analizi çalışması
2. SSG (shiptoshoregantry)vinç risk analizi çalışması
3 Stacker (dolu ve boş konteyner taşıyıcısı risk analizi çalışması
4. RTG (Lastik tekerlekli portal vinç) iş makinası risk analizi çalışması
5. MHC (gottwald) mobil liman vinci risk analizi çalışması
6. Forklift (çatallı kaldırıcı, istif makinesi) risk analizi çalışması
7. Elleçleme, çok ataşmanlı iş makinası risk analizi çalışması

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları

Yapılan risk analizi çalışmasına göre kullanılan iş makinelerinden kaynaklı kaza olma olasılığı göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir. İş makineleri ile yaşanan iş kazalarının en başında bakım esnasında önlem alınmamasından kaynaklı kazalar olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmede iş kazaları; tahmil ve tahliye işlemleri ile birlikte yükün içerik, boyut, süre aşımı vb. planlama, operasyon gerekçelerine göre farklı yerlerde stoklanması sırasında donanım arızası veya arızalı donanım kullanılması ile yüklerin düşmesi sonucunda meydana gelen kazalara sıklıkla rastlanılmaktadır.

Kazaların diğer sebebi ise çalışanın kişisel koruyucu donanım kullanılmaktan kaçınmasıdır. Taşıma hizmetlerinde yükün mekanik teçhizatlar ile bir alandan başka bir alana taşınırken, araç personelinden veya yaya personelden kaynaklı kazalar meydana gelmektedir.

İstiflemede kullanılan iş makinaları operatörleri tarafından güvensiz şekilde kullanılması ve limandaki hız sınırlarının geçilmesi sonucu kazalar meydana gelebilmektedir. Gemilerde yükleme ve boşaltma operasyonları dikkatsizlik, eğitimsizlik ve izleme gözetme eksikliği vb. birçok nedenden dolayı daima potansiyel tehlike kaynağıdır.

Sapan kesilmesi, yük teli kesilmesi, yük düşmesi, vinç düşmesi, yük kayması, yük iplerinin kesilmesi gibi olaylar o civarda bulunan personel için büyük tehlike arz eder.

İş makinelerinin periyodik kontrolleri önemlidir. Vinç (bomunu indirip kaldıran) cendere halatının kopması sonucu kanca ve makara grubu  bir işçinin üzerine düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Forkliftlerde Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Yükleme ve tahliye Forklift çalışma alanına kamyon, tır ve çalışanların girmesi Forklift çalışma alanına çalışanların ve araçların kontrolsüz girmesi Forklift ve araçların çarpışma riski, çalışanları ezme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, konteyner istif sahası çalışanları 4 5 20 1
Bakım, tamir ve kontrol işleri Dizel motor elektrik bağlantıları Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanması Elektrik çarpma riski Yaralanma Forklift iş makinesi operatörü,elektrik ustaları, motor mekanik ustaları 2 4 8 2
Bakım, tamir ve kontrol işleri Çalışır durumdaki dizel jeneratörün hareketli döner parçaları Hareketli döner aksamlar Vücut uzuvlarının temas etmesi sonucu uzuvların yaralanması, sıkışması riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları 3 3 9 2
Bakım, tamir ve kontrol işleri Forklift iş makinesi üzerinde bulunan elektrik devreleri Elektrik akımına maruziyet Elektrik çarpma riski Yaralanma Elektrik ustaları 2 4 8 2
Bakım, tamir ve kontrol işleri Makine bağlantı noktaları üzerinde yapılan pim çıkarma işlemleri Makine üzerinde bulunan parçaların savrulması Aparatların savrulması, çıkması nedeniyle çalışanlara zarar vermesi Yaralanma Atölye ustaları, motor mekanik ustaları 3 3 9 2
Lastik değişimi Makinelerde yapılan lastik değişimleri Lastik içerisinde bulunan yüksek hava basıncı, lastiklerin sabitlenmesini sağlayan bileşenler Lastiğin çıkarılması esnasında çalışanı ezme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, dış servis 4 3 12 2
Yükleme ve tahliye Forkliftle taşınan yükün düşmesi çalışanı ezmesi riski Yükün güvenli şekilde iş makinesine yüklenmemesi Taşınan veya asılı yükün düşmesi,hareketi sonucu çalışanı ezmesi, forkliftin devrilmesi Can kaybı, yaralanma Forkliftoperatörü, takoz ve işaretçi görevi yapan çalışan 3 5 15 1

Vinçlerde Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
İstifleme Halat ve halat makaraları Halatların kontrollerinin yapılmaması, vinç çalışma alanına çalışanların yada şoförlerinin girmesi Halat kopması riski, halat makaralarının kırılması sonucu parça düşmesi halatların hasarlanması riski Can kaybı, yaralanma maddi hasar Sundurma çalışanları, sundurmada yük alan boşaltan kamyon-tır şoförleri 2 5 10 2
İstifleme Vinç tepesinde yapılacak olan kontrol ve bakım çalışmaları Güvenlik önlemleri alınmadan çalışmaya başlanılması Yüksekten düşme riski Can kaybı, yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları ve periyodik kontrolleri gerçekleştiren dış servis personeli 3 5 15 1
İstiflemede Vinç Kullanımı Vinç gantry yürüyüşünde raylardan kurtularak yoldan çıkması Vinç raylarında deformasyon oluşması, vinç tekerlerinin içerisinde bulunan rulmanın dağılması, vincin yüklüyken hızlı hareket ettirilmesi Vincin ataleti nedeniyle fren yapamaması riski, araçlara ve yüklere çarparak hasar verme riski, çalışanları ezme riski Can kaybı, yaralanma ve maddi hasarlı kaza Vinç kullanma operatörü, tır kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 3 5 15 1
İstiflemede Vinç Kullanımı Vincin uygun olmayan hızda kullanılması Vinç operatörünün belirlenmiş olan yazılı talimatlara uymaması Vincin yoldan çıkarak çevresinde çalışanlara zarar ver-me riski, vinç mekanik aksamın zarar görmesi riski Can kaybı, yaralanma ve maddi hasarlı kaza Vinç kullanma operatörü, tır kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 8 2
İstiflemede Vinç Kullanımı Yük kaldırma vinç platformuna ulaşma merdivenleri Merdivenlerin toz ve kaygan malzemeler ile kirlenmesi, merdiven muhafazalıklarının ve basamaklarının hasarlı olması Düşme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları ve kontrol işlemini yürüten dış servis personeli 3 3 9 2
İstiflemede Vinç Kullanımı Vincin taşıma kapasitesinin üzerinde kullanılması, maksimum taşıma kapasitesini aşan yüklerin kaldırılması Operatörün belirlenmiş olan vinç kullanma talimatlarına riayet etmemesi Halat, kanca vb. kaldırma donanımların hasarlanması sonucu yükün düşmesi ve çevresine zarar verme riski Can kaybı,yaralanma, maddi hasarlı kaza Vinç kullanma operatörü, tır kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 3 5 15 1
İstiflemede Vinç Kullanımı Planlı bakım ve arızaların zamanında giderilmemesi Uygun olmayan planlı ve arıza bakım işlemi Bakımların uygun şekilde yapılmaması sonucunda sistemin düzgün çalışmaması sonucunda ciddi kazaların oluşma riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasarlı kazalar Vinç kullanma operatörü, tır , kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 10 2
İstiflemede Vinç Kullanımı Vinç yürüyüş yoluna yük bırakılması, araç parkedilmesi Belirlenmiş olan istif planına uyulmaması, belirlenmiş olan güvenlik kurallarına araç şoförleri tarafından uyulmaması ve bu durumun çalışanlar tarafından denetlenmemesi Çarpışma sonucu vincin raydan çıkması ve çevresine zarar verme riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasarlı kazalar Vinç kullanma operatörü, tır, kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 10 2
İstiflemede vinç kullanımı yüklenmesi Vinç monoray mekanizması ve diğer konstrüksiyon,vinçte asılı yük Vinç hareket ve çalışma alanına çalışanların kontrolsüz girmesi, eksik planlı ve arıza bakım işleri Parça düşme,asılı yükün düşmesi,hareketi sonucu çalışanı ezmesi riski Can kaybı, yaralanma Vinç kullanma operatörü, tır, kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 3 5 15 1

İş Makinesinde Risk Analizi Çalışması (RTG)

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Konteyner istifleme ve yükleme İş makinesi yürüyüş yollarına araç ve çalışanların girmesi İş makinesi yürüyüş yollarınınsepere edilmemesi İş makinesi ve araçların çarpışma ve çalışanların ezilme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, konteyner istif sahası çalışanları 3 5 15 1
Konteyner istifleme ve yükleme İş makinası sistemi Agss sistemini besleyen sinyalizasyon sisteminin düzgün çalışmaması Makinenin yoldan çıkması, çevresindeki araçlara çarpma riski Can kaybı,yaralanma İş makinası operatörü, araç şoför-leri, liman çalışanları 2 5 10 2
Konteyner istifleme ve yükleme Dizel jeneratör egzoz devresi Yüksek sıcaklık ve zehirli gazlar Motordan kaynaklı yaralanma ve zehirlenme riski Yanık oluşması sonucu yaralanma, zehirli egzoz gazlarını soluması sonucu zehirlenme riski operatör, elektrik ustaları, motor mekanik ustaları 3 5 15 1
Konteyner istifleme ve yükleme Mayna vira sisteminde bulunan makaralar Döner hareketli parçalar,rtg çalışma alanına parça düşmesi Uzuvların sıkışması,kopan parçaların göze zarar vermesi riski, Yaralanma Liman sahasında çalışanlar, operatör, kamyon-tır şoförleri, puantörler 4 4 16 1
Konteyner istifleme ve yükleme Rtgspreaderi 380 volt elektrikle hareket eden zincirler ve döner hareket eden diğer parçalar, rtg çalışma alanına spreader bileşenlerinden kopan parçaların düşmesi Çalışmalarda elektrik çarpma riski , hareketli aksamlarda uzuvların sıkışması riski, kopan – kırılan parçaların düşme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları , elektrik ustaları , tır ve kamyon şoförleri 3 4 12 2
Konteyner istifleme ve yükleme Planlı bakım ve arızaların zamanında giderilmemesi Uygun olmayan planlı bakım ve arıza giderme işlemleri Bakımların uygun şekilde yapılmaması sonucunda ciddi kazaların oluşma riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasarlı kazalar Rtgoperatörü, tır ve kamyon şoförleri 3 5 15 1

Elleçleme İş Makinesi Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Yükleme ve Tahliye Elleçleme makinası çalışma alanına kamyon, tır ve çalışanların girmesi Personelin vincin çalışma alanını ihlal etmesi Makine ve araçların çarpışma riski, çalışanları ezme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, iskele çalışanları, motor mekanik ustaları ve elektrik ustaları 3 5 15 1
Yüklerin tahliye edilmesi ve yüklenmesi amacıyla iş makinesinin kullanılması İş makinesi üzerinde bulunan aküler Aküler içerisinde bulunan asidik sıvının vücuda ve göze sıçraması Akülerin kontrolü esnasında göze asit kaçma riski, akülerin patlama, elektrik çarpması riski Uzuv kaybı, yaralanma Elektrik ustaları, motor mekanik ustaları 3 2 6 3
Elektrik sistemiyle ilgili yapılan işlemler Elleçleme makinası elektrik devreleri Uygun önlemler alınmadan çalışmaya başlama Elektrik çarpma riski Yaralanma Elektrik ustaları 3 2 6 3
Bakım çalışması yapılması Elleçleme makinası hidrolik sisteminde yapılacak olan bakım çalışması Yüksek hidrolik basıncı, yüksek hidrolik yağ sıcaklığı Basınçlı hidrolik akışkanın deriye nüfuz etmesi, göze gelmesi riski Yaralanma Motor mekanik ve elektrik ustaları 2 3 6 3
Bakım ve kontrol işleri Makine bom sistemine üzerinde yapılacak olan çalışmalar Düşme anında yaralanma ihtimali olan yükseklik Yüksekte çalışma olduğundan düşme riskinin olması Yararlanma, can kaybı Motor mekanik ustaları, atölye ustaları ve elektrik ustaları 2 5 10 2
Yüklerin tahliye edilmesi ve yüklenmesi Elleçleme makinası operatörlerinin sahada iş makinesiyle hızlı manevra yapması Limanda belirlenmiş hız limitlerinin aşılması Araçlarla çarpışma riski, üzerinde bulunan çalışanları ezme riski, üzerinde bulunan yükü iskele, araçlar ve gemi üzerine düşürme riski Can kaybı,yaralanma, maddi hasar Liman iskele çalışanları, tır-kamyon şoförleri, motor mekanik ustaları, gemi çalışanları 2 5 10 2
Yükleme ve Tahliye Makinenin kaldırdığı yük altına çalışanların girmesi Personelin vincin çalışma alanını ihlal etmesi Çalışanların üzerine yükün düşmesi riski Can kaybı, yaralanma Liman sahası çalışanları, kamyon-tır şoförleri, alt işveren çalışanları 3 5 15 1
Parça değiştirilmesi Elleçleme makinası iş makinesinin bom ucuna takılan ataşmaların değişimleri Uygun olmayan çalışma ortamı Personelin kayıp düşme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları 3 4 8 2
Yükleme Tahliye Vinçte asılı yük Personelin vincin çalışma alanını ihlal etmesi Asılı yükün düşmesi, hareketi sonucu çalışanı ezmesi riski Can kaybı, yaralanma Vinç kullanma operatörü, tır, kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 10 2

Stacker Risk Analizi Çalışmaları

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
İstiflemede vinç kullanımı Stacker çalışma alanına kamyon, tır ve çalışanların girmesi Stacker çalışma alanının işgal edilmesi Araçlarla çarpışma ve iş makinesinin çalışanları ezme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, konteyner istif sahası çalışanları 3 5 15 1
İstiflemede vinç kullanımı Stacker operatörlerinin sahada iş makinesiyle hızlı manevra yapması, belirlenen hız limitini aşması Belirlenmiş olan hız limitinin aşılması Kaza riski, çalışma alanında personeli ezme riski, yüke ve konteynere çarpma riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasar Saha çalışanları, tır-kamyon şoförleri 4 5 20 1
İstiflemede vinç kullanımı Geri manevra esnasında iş makinesinin kör noktasında çalışanların veya araçların bulunması İş makinesiyle geri manevra yapılması esnasında arka ağırlığın olduğu bölgenin görülmemesi Çalışanların ezilme riski, binek araçlarına çarpma riski Can kaybı, maddi hasarlı kaza Saha çalışanları, kamton-tır şoförleri, binek araç şoförleri 3 5 15 1
İstiflemede vinç kullanımı Spreader twistlockların konumunu gösteren lambaların uygun çalışmaması Arızaların giderilmeden iş makinesinin kullanılması Konteyneri düşürme riski, makine ve ekipmana zarar verilmesi riski Maddi hasarlı kaza, yaralanma Kamyon şoförleri, stacker operatörü 2 5 10 2

Traktör/Traktör Ataşmanı Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Traktöre yakıt verilmesi Traktör yakıt deposu ve depo içerisinde bulunan yakıt Güvenlik önlemleri alınmadan yakıt verme işlemine başlanması Patlama,

yangın

Can kaybı, yaralanma, maddi hasar Traktör operatörü, yakıt verme görevlisi, saha çalışanları, araç şoförleri 3 4 12 2
Bakım çalışması Çalışır durumdaki traktörün hareketli döner parçalara uzuvların çarpması, sıkışması vb. Döner hareketli parçalar Vücut uzuvlarının temas etmesi sonucu uzuvların yaralanması, sıkışması riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları 4 4 16 1
Bakım çalışması Traktör iş makinesi üzerinde bulunan elektrik devreleri Elektrik şokuna maruz kalma Elektrik çarpma riski Yaralanma Elektrik ustaları 3 4 12 2
Teknik departman tarafından traktör üzerinde yapılacak bakım çalışması Makine bağlantı noktaları üzerinde yapılan pim çıkarma işlemleri Bakım kullanılan el aletleri veya çıkarılan pim, rulman vb.gibi parçaların savrulması Kullanılan aparatların savrulması, yerinden çıkması vb. nedenlerle çalışmayı yapan personele zarar vermesi Yaralanma Atelye ustaları, motor mekanik ustaları 2 4 8 2
Malzeme taşınması Traktör su tankeri ataşmanı Hızlı manevra yapılması, tankerin üzerine çıkan çalışanın gerekli güvenlik önlemini almadan kontrol işlerini yapması Tankerinin devrilme riski, tank üzerine çıkan personelin düşme riski Düşme sonucu yaralanma, maddi hasarlı kaza Traktör operatörü 2 4 8 2

Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. İş kazalarını önlemek için yapılan çalışmalar işletmenin en başta gelen görevleri arasındadır. İşyerindeki çalışan temsilcileri, işyerindeki destek elemanları, riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlarla yapılacak derin ve daha sistemli analizler, risklerin anlaşılmasını geliştirerek tehlikelerin azaltılmasına destek olacaktır.

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
5/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
6/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
İş Kazalarının Nedenleri
11/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
12/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
13/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
14/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
15/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
16/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
17/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
20/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
21/36
1542 Kişinin Katili Kim?
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
26/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
31/36
Neden Güvenlik Kültürü?
32/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
33/36
İş Kazalarının Nedenleri!
34/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 2
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 3
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 5
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 6
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 9
23 26
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 11
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 12
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 13
16 33
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 14
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 15
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 16
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 17
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 18
20 29
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 20
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 21
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 22
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 24
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 26
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 27
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 28
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 29
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 31
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 32
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 33
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 34
26 23
Atık Yönetimi Yönetmeliği 35
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mobbingle Mücadele
1/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
2/23
İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları 1
3/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
4/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
5/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
6/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
7/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
8/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
9/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
10/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
11/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
12/23
Mobbing Psikolojik Terör!
13/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
14/23
Stresle Mücadele
15/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
16/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
17/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
18/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
20/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
21/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
22/23
İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları 2
23/23

Sonuçlar

Mobbingle Mücadele 1
2 13
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 2
8 7
İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları 3 3
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 4
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 5
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 6
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 7
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 8
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 9
9 6
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 10
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 11
4 11
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 12
6 9
Mobbing Psikolojik Terör! 13
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 14
6 9
Stresle Mücadele 15
7 8
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 16
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 17
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 18
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 20
9 6
Yaşama Hakkınızı Koruyun 21
9 6
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 22
5 10
İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları 4 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
1/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
2/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
3/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
Neden Meslek Hastalığı?
6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
8/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
9/11
Ramazanda iş Güvenliği
10/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/11

Sonuçlar

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 1
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 2
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 3
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 4
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
Neden Meslek Hastalığı? 6
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 8
3 12
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 9
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 10
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − 11 =

Önceki Yayın
Fiziksel Risk Etmenleri

Gürültü ve Gürültü Maruziyeti

Sonraki Yayın
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-3

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İlgili Yayınlar
Total
0
Share