Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Tamircin Burada

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

İş kazalarını incelerken, iş kazası tanımının uluslararası çalışma örgütü ILO’ya göre, “önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verecek nitelikteki olayların tümü” olarak belirlemek mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, “önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” olarak iş kazası tanımlanmıştır.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Risk Analizi Yapılan İş Ekipmanlarının Risk Yöntemi

Risklerin tespitine yönelik çalışmaya örnek olarak uygulanan risk analizi yönteminde, MATRİS YÖNTEMİ seçilmiştir. Bu metodun seçilmesinin nedeni olası risklerin sonuçlarının derecelendirilebilmesidir. Tehlikenin gerçekleşmesi durumunda, bu tehlikenin insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddetinin değerlendirilmesi yapılabilir. Risk değerinin büyüklüğüne yani yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti ve önlem olarak ne yapılabileceği belirlenir ve risk analizi çalışması tamamlanır.

Risk analizi; tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve bu risklere karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. BS 8800’e göre risk analizi metodu; “riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreçtir”.

OSGB Hizmetleri

Risk Analizi Yapılan İş Ekipmanları

1. Traktör ve traktör ataşmanı risk analizi çalışması
2. SSG (shiptoshoregantry)vinç risk analizi çalışması
3 Stacker (dolu ve boş konteyner taşıyıcısı risk analizi çalışması
4. RTG (Lastik tekerlekli portal vinç) iş makinası risk analizi çalışması
5. MHC (gottwald) mobil liman vinci risk analizi çalışması
6. Forklift (çatallı kaldırıcı, istif makinesi) risk analizi çalışması
7. Elleçleme, çok ataşmanlı iş makinası risk analizi çalışması

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları

Yapılan risk analizi çalışmasına göre kullanılan iş makinelerinden kaynaklı kaza olma olasılığı göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir. İş makineleri ile yaşanan iş kazalarının en başında bakım esnasında önlem alınmamasından kaynaklı kazalar olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmede iş kazaları; tahmil ve tahliye işlemleri ile birlikte yükün içerik, boyut, süre aşımı vb. planlama, operasyon gerekçelerine göre farklı yerlerde stoklanması sırasında donanım arızası veya arızalı donanım kullanılması ile yüklerin düşmesi sonucunda meydana gelen kazalara sıklıkla rastlanılmaktadır.

Kazaların diğer sebebi ise çalışanın kişisel koruyucu donanım kullanılmaktan kaçınmasıdır. Taşıma hizmetlerinde yükün mekanik teçhizatlar ile bir alandan başka bir alana taşınırken, araç personelinden veya yaya personelden kaynaklı kazalar meydana gelmektedir.

İstiflemede kullanılan iş makinaları operatörleri tarafından güvensiz şekilde kullanılması ve limandaki hız sınırlarının geçilmesi sonucu kazalar meydana gelebilmektedir. Gemilerde yükleme ve boşaltma operasyonları dikkatsizlik, eğitimsizlik ve izleme gözetme eksikliği vb. birçok nedenden dolayı daima potansiyel tehlike kaynağıdır.

Sapan kesilmesi, yük teli kesilmesi, yük düşmesi, vinç düşmesi, yük kayması, yük iplerinin kesilmesi gibi olaylar o civarda bulunan personel için büyük tehlike arz eder.

İş makinelerinin periyodik kontrolleri önemlidir. Vinç (bomunu indirip kaldıran) cendere halatının kopması sonucu kanca ve makara grubu  bir işçinin üzerine düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Forkliftlerde Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Yükleme ve tahliye Forklift çalışma alanına kamyon, tır ve çalışanların girmesi Forklift çalışma alanına çalışanların ve araçların kontrolsüz girmesi Forklift ve araçların çarpışma riski, çalışanları ezme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, konteyner istif sahası çalışanları 4 5 20 1
Bakım, tamir ve kontrol işleri Dizel motor elektrik bağlantıları Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanması Elektrik çarpma riski Yaralanma Forklift iş makinesi operatörü,elektrik ustaları, motor mekanik ustaları 2 4 8 2
Bakım, tamir ve kontrol işleri Çalışır durumdaki dizel jeneratörün hareketli döner parçaları Hareketli döner aksamlar Vücut uzuvlarının temas etmesi sonucu uzuvların yaralanması, sıkışması riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları 3 3 9 2
Bakım, tamir ve kontrol işleri Forklift iş makinesi üzerinde bulunan elektrik devreleri Elektrik akımına maruziyet Elektrik çarpma riski Yaralanma Elektrik ustaları 2 4 8 2
Bakım, tamir ve kontrol işleri Makine bağlantı noktaları üzerinde yapılan pim çıkarma işlemleri Makine üzerinde bulunan parçaların savrulması Aparatların savrulması, çıkması nedeniyle çalışanlara zarar vermesi Yaralanma Atölye ustaları, motor mekanik ustaları 3 3 9 2
Lastik değişimi Makinelerde yapılan lastik değişimleri Lastik içerisinde bulunan yüksek hava basıncı, lastiklerin sabitlenmesini sağlayan bileşenler Lastiğin çıkarılması esnasında çalışanı ezme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, dış servis 4 3 12 2
Yükleme ve tahliye Forkliftle taşınan yükün düşmesi çalışanı ezmesi riski Yükün güvenli şekilde iş makinesine yüklenmemesi Taşınan veya asılı yükün düşmesi,hareketi sonucu çalışanı ezmesi, forkliftin devrilmesi Can kaybı, yaralanma Forkliftoperatörü, takoz ve işaretçi görevi yapan çalışan 3 5 15 1

Vinçlerde Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
İstifleme Halat ve halat makaraları Halatların kontrollerinin yapılmaması, vinç çalışma alanına çalışanların yada şoförlerinin girmesi Halat kopması riski, halat makaralarının kırılması sonucu parça düşmesi halatların hasarlanması riski Can kaybı, yaralanma maddi hasar Sundurma çalışanları, sundurmada yük alan boşaltan kamyon-tır şoförleri 2 5 10 2
İstifleme Vinç tepesinde yapılacak olan kontrol ve bakım çalışmaları Güvenlik önlemleri alınmadan çalışmaya başlanılması Yüksekten düşme riski Can kaybı, yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları ve periyodik kontrolleri gerçekleştiren dış servis personeli 3 5 15 1
İstiflemede Vinç Kullanımı Vinç gantry yürüyüşünde raylardan kurtularak yoldan çıkması Vinç raylarında deformasyon oluşması, vinç tekerlerinin içerisinde bulunan rulmanın dağılması, vincin yüklüyken hızlı hareket ettirilmesi Vincin ataleti nedeniyle fren yapamaması riski, araçlara ve yüklere çarparak hasar verme riski, çalışanları ezme riski Can kaybı, yaralanma ve maddi hasarlı kaza Vinç kullanma operatörü, tır kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 3 5 15 1
İstiflemede Vinç Kullanımı Vincin uygun olmayan hızda kullanılması Vinç operatörünün belirlenmiş olan yazılı talimatlara uymaması Vincin yoldan çıkarak çevresinde çalışanlara zarar ver-me riski, vinç mekanik aksamın zarar görmesi riski Can kaybı, yaralanma ve maddi hasarlı kaza Vinç kullanma operatörü, tır kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 8 2
İstiflemede Vinç Kullanımı Yük kaldırma vinç platformuna ulaşma merdivenleri Merdivenlerin toz ve kaygan malzemeler ile kirlenmesi, merdiven muhafazalıklarının ve basamaklarının hasarlı olması Düşme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları ve kontrol işlemini yürüten dış servis personeli 3 3 9 2
İstiflemede Vinç Kullanımı Vincin taşıma kapasitesinin üzerinde kullanılması, maksimum taşıma kapasitesini aşan yüklerin kaldırılması Operatörün belirlenmiş olan vinç kullanma talimatlarına riayet etmemesi Halat, kanca vb. kaldırma donanımların hasarlanması sonucu yükün düşmesi ve çevresine zarar verme riski Can kaybı,yaralanma, maddi hasarlı kaza Vinç kullanma operatörü, tır kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 3 5 15 1
İstiflemede Vinç Kullanımı Planlı bakım ve arızaların zamanında giderilmemesi Uygun olmayan planlı ve arıza bakım işlemi Bakımların uygun şekilde yapılmaması sonucunda sistemin düzgün çalışmaması sonucunda ciddi kazaların oluşma riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasarlı kazalar Vinç kullanma operatörü, tır , kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 10 2
İstiflemede Vinç Kullanımı Vinç yürüyüş yoluna yük bırakılması, araç parkedilmesi Belirlenmiş olan istif planına uyulmaması, belirlenmiş olan güvenlik kurallarına araç şoförleri tarafından uyulmaması ve bu durumun çalışanlar tarafından denetlenmemesi Çarpışma sonucu vincin raydan çıkması ve çevresine zarar verme riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasarlı kazalar Vinç kullanma operatörü, tır, kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 10 2
İstiflemede vinç kullanımı yüklenmesi Vinç monoray mekanizması ve diğer konstrüksiyon,vinçte asılı yük Vinç hareket ve çalışma alanına çalışanların kontrolsüz girmesi, eksik planlı ve arıza bakım işleri Parça düşme,asılı yükün düşmesi,hareketi sonucu çalışanı ezmesi riski Can kaybı, yaralanma Vinç kullanma operatörü, tır, kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 3 5 15 1

İş Makinesinde Risk Analizi Çalışması (RTG)

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Konteyner istifleme ve yükleme İş makinesi yürüyüş yollarına araç ve çalışanların girmesi İş makinesi yürüyüş yollarınınsepere edilmemesi İş makinesi ve araçların çarpışma ve çalışanların ezilme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, konteyner istif sahası çalışanları 3 5 15 1
Konteyner istifleme ve yükleme İş makinası sistemi Agss sistemini besleyen sinyalizasyon sisteminin düzgün çalışmaması Makinenin yoldan çıkması, çevresindeki araçlara çarpma riski Can kaybı,yaralanma İş makinası operatörü, araç şoför-leri, liman çalışanları 2 5 10 2
Konteyner istifleme ve yükleme Dizel jeneratör egzoz devresi Yüksek sıcaklık ve zehirli gazlar Motordan kaynaklı yaralanma ve zehirlenme riski Yanık oluşması sonucu yaralanma, zehirli egzoz gazlarını soluması sonucu zehirlenme riski operatör, elektrik ustaları, motor mekanik ustaları 3 5 15 1
Konteyner istifleme ve yükleme Mayna vira sisteminde bulunan makaralar Döner hareketli parçalar,rtg çalışma alanına parça düşmesi Uzuvların sıkışması,kopan parçaların göze zarar vermesi riski, Yaralanma Liman sahasında çalışanlar, operatör, kamyon-tır şoförleri, puantörler 4 4 16 1
Konteyner istifleme ve yükleme Rtgspreaderi 380 volt elektrikle hareket eden zincirler ve döner hareket eden diğer parçalar, rtg çalışma alanına spreader bileşenlerinden kopan parçaların düşmesi Çalışmalarda elektrik çarpma riski , hareketli aksamlarda uzuvların sıkışması riski, kopan – kırılan parçaların düşme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları , elektrik ustaları , tır ve kamyon şoförleri 3 4 12 2
Konteyner istifleme ve yükleme Planlı bakım ve arızaların zamanında giderilmemesi Uygun olmayan planlı bakım ve arıza giderme işlemleri Bakımların uygun şekilde yapılmaması sonucunda ciddi kazaların oluşma riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasarlı kazalar Rtgoperatörü, tır ve kamyon şoförleri 3 5 15 1

Elleçleme İş Makinesi Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Yükleme ve Tahliye Elleçleme makinası çalışma alanına kamyon, tır ve çalışanların girmesi Personelin vincin çalışma alanını ihlal etmesi Makine ve araçların çarpışma riski, çalışanları ezme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, iskele çalışanları, motor mekanik ustaları ve elektrik ustaları 3 5 15 1
Yüklerin tahliye edilmesi ve yüklenmesi amacıyla iş makinesinin kullanılması İş makinesi üzerinde bulunan aküler Aküler içerisinde bulunan asidik sıvının vücuda ve göze sıçraması Akülerin kontrolü esnasında göze asit kaçma riski, akülerin patlama, elektrik çarpması riski Uzuv kaybı, yaralanma Elektrik ustaları, motor mekanik ustaları 3 2 6 3
Elektrik sistemiyle ilgili yapılan işlemler Elleçleme makinası elektrik devreleri Uygun önlemler alınmadan çalışmaya başlama Elektrik çarpma riski Yaralanma Elektrik ustaları 3 2 6 3
Bakım çalışması yapılması Elleçleme makinası hidrolik sisteminde yapılacak olan bakım çalışması Yüksek hidrolik basıncı, yüksek hidrolik yağ sıcaklığı Basınçlı hidrolik akışkanın deriye nüfuz etmesi, göze gelmesi riski Yaralanma Motor mekanik ve elektrik ustaları 2 3 6 3
Bakım ve kontrol işleri Makine bom sistemine üzerinde yapılacak olan çalışmalar Düşme anında yaralanma ihtimali olan yükseklik Yüksekte çalışma olduğundan düşme riskinin olması Yararlanma, can kaybı Motor mekanik ustaları, atölye ustaları ve elektrik ustaları 2 5 10 2
Yüklerin tahliye edilmesi ve yüklenmesi Elleçleme makinası operatörlerinin sahada iş makinesiyle hızlı manevra yapması Limanda belirlenmiş hız limitlerinin aşılması Araçlarla çarpışma riski, üzerinde bulunan çalışanları ezme riski, üzerinde bulunan yükü iskele, araçlar ve gemi üzerine düşürme riski Can kaybı,yaralanma, maddi hasar Liman iskele çalışanları, tır-kamyon şoförleri, motor mekanik ustaları, gemi çalışanları 2 5 10 2
Yükleme ve Tahliye Makinenin kaldırdığı yük altına çalışanların girmesi Personelin vincin çalışma alanını ihlal etmesi Çalışanların üzerine yükün düşmesi riski Can kaybı, yaralanma Liman sahası çalışanları, kamyon-tır şoförleri, alt işveren çalışanları 3 5 15 1
Parça değiştirilmesi Elleçleme makinası iş makinesinin bom ucuna takılan ataşmaların değişimleri Uygun olmayan çalışma ortamı Personelin kayıp düşme riski Yaralanma Motor mekanik ustaları 3 4 8 2
Yükleme Tahliye Vinçte asılı yük Personelin vincin çalışma alanını ihlal etmesi Asılı yükün düşmesi, hareketi sonucu çalışanı ezmesi riski Can kaybı, yaralanma Vinç kullanma operatörü, tır, kamyon şoförleri ve sundurma çalışanları 2 5 10 2

Stacker Risk Analizi Çalışmaları

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
İstiflemede vinç kullanımı Stacker çalışma alanına kamyon, tır ve çalışanların girmesi Stacker çalışma alanının işgal edilmesi Araçlarla çarpışma ve iş makinesinin çalışanları ezme riski Maddi hasarlı kaza, can kaybı, yaralanma Kamyon ve tır şoförleri, konteyner istif sahası çalışanları 3 5 15 1
İstiflemede vinç kullanımı Stacker operatörlerinin sahada iş makinesiyle hızlı manevra yapması, belirlenen hız limitini aşması Belirlenmiş olan hız limitinin aşılması Kaza riski, çalışma alanında personeli ezme riski, yüke ve konteynere çarpma riski Can kaybı, yaralanma, maddi hasar Saha çalışanları, tır-kamyon şoförleri 4 5 20 1
İstiflemede vinç kullanımı Geri manevra esnasında iş makinesinin kör noktasında çalışanların veya araçların bulunması İş makinesiyle geri manevra yapılması esnasında arka ağırlığın olduğu bölgenin görülmemesi Çalışanların ezilme riski, binek araçlarına çarpma riski Can kaybı, maddi hasarlı kaza Saha çalışanları, kamton-tır şoförleri, binek araç şoförleri 3 5 15 1
İstiflemede vinç kullanımı Spreader twistlockların konumunu gösteren lambaların uygun çalışmaması Arızaların giderilmeden iş makinesinin kullanılması Konteyneri düşürme riski, makine ve ekipmana zarar verilmesi riski Maddi hasarlı kaza, yaralanma Kamyon şoförleri, stacker operatörü 2 5 10 2

Traktör/Traktör Ataşmanı Risk Analizi Çalışması

Aktivite Tehlike Tehlikenin Kök Sebebi Tehlikeden Dolayı Kaynaklanacak Riskler Etkiler Maruz Kalan Kişiler

 

Olasılık Şiddet Risk Önem Derecesi
Traktöre yakıt verilmesi Traktör yakıt deposu ve depo içerisinde bulunan yakıt Güvenlik önlemleri alınmadan yakıt verme işlemine başlanması Patlama,

yangın

Can kaybı, yaralanma, maddi hasar Traktör operatörü, yakıt verme görevlisi, saha çalışanları, araç şoförleri 3 4 12 2
Bakım çalışması Çalışır durumdaki traktörün hareketli döner parçalara uzuvların çarpması, sıkışması vb. Döner hareketli parçalar Vücut uzuvlarının temas etmesi sonucu uzuvların yaralanması, sıkışması riski Yaralanma Motor mekanik ustaları, elektrik ustaları 4 4 16 1
Bakım çalışması Traktör iş makinesi üzerinde bulunan elektrik devreleri Elektrik şokuna maruz kalma Elektrik çarpma riski Yaralanma Elektrik ustaları 3 4 12 2
Teknik departman tarafından traktör üzerinde yapılacak bakım çalışması Makine bağlantı noktaları üzerinde yapılan pim çıkarma işlemleri Bakım kullanılan el aletleri veya çıkarılan pim, rulman vb.gibi parçaların savrulması Kullanılan aparatların savrulması, yerinden çıkması vb. nedenlerle çalışmayı yapan personele zarar vermesi Yaralanma Atelye ustaları, motor mekanik ustaları 2 4 8 2
Malzeme taşınması Traktör su tankeri ataşmanı Hızlı manevra yapılması, tankerin üzerine çıkan çalışanın gerekli güvenlik önlemini almadan kontrol işlerini yapması Tankerinin devrilme riski, tank üzerine çıkan personelin düşme riski Düşme sonucu yaralanma, maddi hasarlı kaza Traktör operatörü 2 4 8 2

Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. İş kazalarını önlemek için yapılan çalışmalar işletmenin en başta gelen görevleri arasındadır. İşyerindeki çalışan temsilcileri, işyerindeki destek elemanları, riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlarla yapılacak derin ve daha sistemli analizler, risklerin anlaşılmasını geliştirerek tehlikelerin azaltılmasına destek olacaktır.

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Güvenliği Kültürü
1/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
2/36
Neden Güvenlik Kültürü?
3/36
İş Kazalarının Nedenleri!
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
7/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
8/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
9/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
10/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
11/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
12/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
13/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
14/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
15/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
21/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
22/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
25/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
26/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
27/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
29/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
30/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
31/36
İş Kazalarının Nedenleri
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
34/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Kültürü 1
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 2
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 3
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 4
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 5
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 7
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 8
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 9
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 10
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 11
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 12
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 13
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 14
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 15
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 16
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 18
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 19
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 21
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 22
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 23
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 25
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 26
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 27
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 28
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 29
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 30
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 31
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 32
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 34
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 35
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla