Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşyeri hekimliği sınavı-2

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Çocuk ve genç işçilerin izinleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak doğrudur?

Karpal Tünel Sendromu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi verilecek eğitimlerle ilgili olarak çalışanların yükümlülüklerinden biridir?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-1
Doğru! Yanlış!

Kronik berliyum maruziyetinde yükümlülük süresi ne kadardır?

İşyeri hekimliği sınavı-2 1
Doğru! Yanlış!

Anlamı acil çıkış, ilk yardım işareti olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

İşyeri hekimliği sınavı-2 2
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi aralıklı kontrol muayenelerinin amaçlarından değildir?

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi temel besin grupları arasında değildir?

Epidemiyoloji Nedir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-2 3

İşyerinde periyodik muayenenin amacı nedir?

Doğru! Yanlış!

Türkiye’de iş kazaları için aşağıda yer alanlardan hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

İşyeri ortam faktörlerinden benzen, iyonizan radyasyon, krom ve vinil klorürün neden olduğu kanser türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Benzen Türevleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Meslek hastalıklarının tanı sürecinde diğer hastalıklara göre özellikle önem taşıyan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler gerekli kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu kayıtlarla ilgili olarak yanlıştır?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda yapılması gereken sağlık gözetimi ve kayıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İşyeri hekimliği sınavı-2 4
Doğru! Yanlış!

Meslekî cilt hastalıkları, hangi gruba girmektedir?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-2 5

Asbestozda yükümlülük süresi ne kadardır?

Asbest Sınır Değeri
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını işveren en geç kaç gün içinde ve nereye yazı ile göndermelidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi AIDS için doğru bir ifade değildir?

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki etkenlerden hangisi pnömokonyoza yol açma bakımından en yüksek potansiyele sahiptir?

Pnömokonyoza Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kranial nöropati yapar?

Doğru! Yanlış!

Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulama ilkeleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İş Hijyeni
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-2 6

Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin etkileri bakımından doğru değildir?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin mesleki cilt hastalıklarından korunmada yeri yoktur?

Doğru! Yanlış!

İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Gürültüye bağlı akut işitme kayıplarına neden olacak ses düzeyi kaçtır?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimliği sınavı-2
Olmadı, biraz gayret...

İşyeri hekimliği sınavı-2 7

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − 10 =