Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri hekimliği sınavı-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Gürültüye bağlı akut işitme kayıplarına neden olacak ses düzeyi kaçtır?

Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü
Doğru! Yanlış!

Anlamı acil çıkış, ilk yardım işareti olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak doğrudur?

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin mesleki cilt hastalıklarından korunmada yeri yoktur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi aralıklı kontrol muayenelerinin amaçlarından değildir?

Diğer sağlık personelleri hangi işyerlerinde görevlendirilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki etkenlerden hangisi pnömokonyoza yol açma bakımından en yüksek potansiyele sahiptir?

Çalışanın Sağlık Kayıtlarına İlişkin Veriler Eski İşverenden Alınabilir mi?
Doğru! Yanlış!

Çocuk ve genç işçilerin izinleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

Çocuk ve Genç İşçi Kime Denir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-2 1

Meslek hastalıklarının tanı sürecinde diğer hastalıklara göre özellikle önem taşıyan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Sağlık Gözetimi Kapsamında Yükümlülükler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi temel besin grupları arasında değildir?

Sağlık İçin: Şeker Hastalığı
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi verilecek eğitimlerle ilgili olarak çalışanların yükümlülüklerinden biridir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Asbestozda yükümlülük süresi ne kadardır?

Asbest Hangi Hastalıklara Neden Olur
Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda yapılması gereken sağlık gözetimi ve kayıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

Türkiye’de iş kazaları için aşağıda yer alanlardan hangisi yanlıştır?

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-2 2

İşyerinde periyodik muayenenin amacı nedir?

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler gerekli kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu kayıtlarla ilgili olarak yanlıştır?

Asbest Maruziyeti
Doğru! Yanlış!

Meslekî cilt hastalıkları, hangi gruba girmektedir?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
Doğru! Yanlış!

Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kranial nöropati yapar?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi AIDS için doğru bir ifade değildir?

Sağlıklı Yaşam İçin…
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını işveren en geç kaç gün içinde ve nereye yazı ile göndermelidir?

İş Kazaları Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyetinin etkileri bakımından doğru değildir?

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Kronik berliyum maruziyetinde yükümlülük süresi ne kadardır?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
Doğru! Yanlış!

İşyeri ortam faktörlerinden benzen, iyonizan radyasyon, krom ve vinil klorürün neden olduğu kanser türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

İyonlaştırıcı Radyasyona Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulama ilkeleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Göz Korumada Potansiyel Riskler Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimliği sınavı-2
Olmadı, biraz gayret...

İşyeri hekimliği sınavı-2 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla