Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri hekimliği sınavı-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin her durumda işyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması zorunludur?

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda olması zorunlu olmayıp, işletmede mevcut ise Kurula katılması gereken bir üyedir?

Sağlık İçin: Kronik Akciğer Hastalığı (KOAH)
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan bir ergonomik programın elemanlarından biri değildir?

İşyeri hekimliği sınavı-1 1
Doğru! Yanlış!

Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Türkiye’de her yıl kaç işçi meslek hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmektedir?

Türkiye, İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risklerin kontrolünde öncelikli yaklaşım değildir?

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Bakanlığının Hizmet Birimleri arasında değildir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Doğru! Yanlış!

İşyerinde işçide gürültüye bağlı işitme kaybı görüldüğünde işveren aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmak zorunda değildir?

Gürültü Kontrol Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınmasına gerek yoktur?

Sağlık İçin: Kanser
Doğru! Yanlış!

Kuruluşların çevreye olabilecek muhtemel etkilerinin en az seviyede tutulmasını ve çevreyi korumayı hedefleyen yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri
Doğru! Yanlış!

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-1 2

Zehirli zararlılığı bulunan kimyasallar için kullanılan deyimlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimi yetkisine sahip değildir?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kimyasal çiftlerinden hangisinde bilerek veya yanlışlıkla temas ya da karışma söz konusu olursa tehlikeli tepkimeler oluşması beklenmez?

Brusella hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Paraziter hastalıklardan korunmada aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre etkinliği daha düşük olan tebdirlerdendir?

Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi biyolojik izlemde kullanılmaz?

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

ILO ve WHO kriterlerine göre İSG tanımında; çalışanların her yönden iyilik hâllerinin en üst düzeyde tutulmasının yanısıra aranan kriter aşağıdakilerden hangisidir?

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Çalışma ortamı gözetimi uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Bir işyerinde gürültü düzeyi 85 dB ise ILO standardına göre işgörenler bu ortamda kaç saat çalıştırılmalıdırlar?

Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki işlerden ve iş ilişkilerinden hangisi İş Kanunu kapsamındadır?

6331 Sayılı Kanuna Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

İlgili yönetmeliklerde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen eğitim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İşyerindeki tehlikelerden korunmak yönünden en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-1 2

Psikososyal sorunların çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Stresle Mücadele
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimliği sınavı-1
Olmadı, biraz gayret...

İşyeri hekimliği sınavı-1 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla