Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşyeri hekimliği sınavı-1

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki işlerden ve iş ilişkilerinden hangisi İş Kanunu kapsamındadır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Türkiye’de her yıl kaç işçi meslek hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmektedir?

İşyeri hekimliği sınavı-1 1
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin her durumda işyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

İşyerindeki tehlikelerden korunmak yönünden en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Bakanlığının Hizmet Birimleri arasında değildir?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kimyasal çiftlerinden hangisinde bilerek veya yanlışlıkla temas ya da karışma söz konusu olursa tehlikeli tepkimeler oluşması beklenmez?

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-1 2

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan bir ergonomik programın elemanlarından biri değildir?

İşyeri hekimliği sınavı-1 3
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınmasına gerek yoktur?

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Paraziter hastalıklardan korunmada aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre etkinliği daha düşük olan tebdirlerdendir?

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşyerinde işçide gürültüye bağlı işitme kaybı görüldüğünde işveren aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmak zorunda değildir?

Fiziksel Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimi yetkisine sahip değildir?

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-1 4

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda olması zorunlu olmayıp, işletmede mevcut ise Kurula katılması gereken bir üyedir?

Çalışma Süreleri Hesaplama
Doğru! Yanlış!

ILO ve WHO kriterlerine göre İSG tanımında; çalışanların her yönden iyilik hâllerinin en üst düzeyde tutulmasının yanısıra aranan kriter aşağıdakilerden hangisidir?

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Çalışma ortamı gözetimi uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risklerin kontrolünde öncelikli yaklaşım değildir?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi biyolojik izlemde kullanılmaz?

Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde gürültü düzeyi 85 dB ise ILO standardına göre işgörenler bu ortamda kaç saat çalıştırılmalıdırlar?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İşyeri hekimliği sınavı-1 5

Zehirli zararlılığı bulunan kimyasallar için kullanılan deyimlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Psikososyal sorunların çalışanların sağlığı üzerindeki etkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45 Yaş Üstünde Psikososyal Tehlike
Doğru! Yanlış!

İlgili yönetmeliklerde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen eğitim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Kuruluşların çevreye olabilecek muhtemel etkilerinin en az seviyede tutulmasını ve çevreyi korumayı hedefleyen yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimliği sınavı-1
Olmadı, biraz gayret...

İşyeri hekimliği sınavı-1 6

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − one =