Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Profesyoneller için görev, yetki ve sorumluluklar

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

Yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerle­rinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ol­maları şartı aranır

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

İş güvenliği uzmanının görevlendirme süresinin belirlenmesinde çırak ve stajyerler, çalışan sayısına dahil edilir.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmez

Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında iş güvenliği uzman­lığı sertifika eğitim kursuna katıldıktan sonra Türkiye genelinde açılan sınavda en az 60 puan alarak başarılı olan­lar uzman olabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

en az 70 puan alarak başarılı olan­lar uzman olabilirler.

Belgesi olmayan ancak elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler dahil iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamam­lamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması ha­linde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini işveren üstlenebilir

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

Branşı ne olursa olsun mühendislerle, mimar, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sa­hip olanlar ile teknik öğretmenler iş güvenliği uzmanı olabilir

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İSG Üçgeni!
Doğru! Yanlış!

Doğru

...Sponsor Alanı...

Profesyoneller için görev, yetki ve sorumluluklar 5

İş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika görevlendirilir.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Doğru

Yönetmelik ‘te belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 60 dakika ayırmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ‘te belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadı

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı Çalışma Bakanlığı'na karşı sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Hizmet sun­dukları işverene karşı sorumludur.

Profesyoneller için görev, yetki ve sorumluluklar
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Profesyoneller için görev, yetki ve sorumluluklar 6

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla