Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Sözlüğü

Darbe gürültüsü nedir ?

Darbe gürültüsü; iki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültüyü ifade eder. Darbe gürültüsü a) Açık arazideki sessiz…

dB nedir ?

dB; Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı olarak ifade etmede kullanılan logaritmik bir ölçeği ifade eder. dB NEDİR…

dBA nedir ?

dBA; İnsan işitme sisteminin düşük şiddetteki seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla…

Demet iletkenler nedir ?

Demet iletkenler; bir faz iletkeni yerine, iki ya da daha çok iletken kullanılan ve iletkenler arasında hat boyunca…

Difüzör nedir ?

Difüzör; Derin deniz deşarjlarında, alıcı ortamlara verilen atıksu bulutunun seyreltile-bilmesi amacıyla atıksu borusunun ucuna eklenen ve çoklu bir…

Diğer sağlık personeli kimdir ?

Diğer sağlık personeli; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni…

Direk açıklığı nedir ?

Direk açıklığı; iki komşu direk arasındaki yatay uzaklığı ifade eder. Direk açıklığı a) Genel tanımlar: Süt Ürünleri İmalat…

Dış aşırı gerilim nedir ?

Dış aşırı gerilim; yıldırımlı havaların etkisiyle oluşan bir aşırı gerilimi ifade eder. Dış aşırı gerilim a) Genel tanımlar:…

Dış doğrulama nedir ?

Dış doğrulama; İlke ve prensiplere dayalı, güven veren bir belgelendirme alt yapısı oluşturmak için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri…

Doğal topraklayıcı nedir ?

Doğal topraklayıcı; temel amacı topraklama olmayan, fakat topraklayıcı olarak etkili olan, toprakla veya suyla doğrudan doğruya veya beton…

Dokunma Gerilimi nedir ?

Dokunma Gerilimi; Topraklama geriliminin, insan tarafından köprülenebilen bölümüdür Dokunma Gerilimi a}Tesislere ve şebekelere dair tarifler a.l – (…

Dolaylı topraklama nedir ?

Dolaylı topraklama; topraklama iletkeni üzerine ek olarak bağlanan ohmik, endüktif veya kapasitif dirençlerle yapılan topraklamayı ifade eder. Dolaylı…

Dolaysız topraklama nedir ?

Dolaysız topraklama; topraklama direncinden başka hiçbir direnç içermeyen topraklamayı ifade eder. Dolaysız topraklama b) Topraklamaya ilişkin tanımlar: 1)…
Domino Teorisi nedir ?

Domino Teorisi nedir ?

Domino Teorisi; Kazaların nedenini bulmada yararlanılan bir yöntemdir. Teori, kazalara neden olan olaylar dizisinin, yan yana duran domino…

Duman perdesi nedir?

Duman perdesi; yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan,…

Düşük gürültülü topraklama nedir ?

Düşük gürültülü topraklama; dış kaynaklardan iletilen (bozucu büyüklüklerle olan) girişimin seviyesi, bağlandığı bilgi işlem veya benzeri donanımda bilgi…

EC Numarası nedir?

EC Numarası; Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numarayı ifade eder. EC Numarası a) ADR: Tehlikeli Malların…

ECVET nedir ?

ECVET; Meslekî Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder.
Araç çubuğuna atla