Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Sözlüğü

EINECS nedir ?

EINECS; 18/9/1981 tarihi itibarıyla Avrupa Topluluğu Piyasasında yer alan bütün maddelerin tanımlayıcı listesi, Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler…

EKİPNET nedir ?

EKİPNET; İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan…

Ekolojik denge nedir?

Ekolojik denge; insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan…

Ekosistem nedir ?

Ekosistem; Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi ifade…

Ekranlı araç nedir ?

Ekranlı araç; uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç Ekranlı…

El-kol titreşimi nedir ?

El-kol titreşimi; insanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik,…

Elektrik zayıf akım tesisleri nedir ?

Elektrik Zayıf akım Tesisleri; Normal durumlarda, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akımların meydana gelemediği tesisler Elektrik Zayıf…

Elektromanyetik alan nedir?

Elektromanyetik alan; elektrik ve manyetik alan bileşenleri olan dalgaların oluşturduğu alanı ifade eder. Elektromanyetik alan a) Çevre sağlığı:…

ELINCS nedir ?

ELINCS; 18/9/1981’den sonra Avrupa Topluluğu Piyasasına arz edilen ve Avrupa Komisyonuna bildirimi yapılması suretiyle bir ELINCS numarası tahsis…

Elleçleme nedir?

Elleçleme; maddenin veya karışımın yapısal özelliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya…

Emredici işaret nedir ?

Emredici işaret; uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret anlamına gelir. İşaaretler için tıklayınız İşaretler nasıl olacak? 28762 sayılı…

Enerji Teorisi nedir ?

Enerji Teorisi; kazalar daha çok enerji transferi esnasında meydana gelir. Enerji boşalması ne kadar büyükse hasar potansiyeli de…

Epidemiyoloji Kuramı nedir ?

Epidemiyoloji Kuramı; Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre faktörleri ile kaza arasındaki ilişkiye de uyarlanabileceğini savunur. Epidemiyoloji…

Epidemiyoloji nedir ?

Epidemiyoloji, belirli bir toplumda ya da çalışılan işyerlerinde, sağlıkla ilgili olgu ve durumların ve bunların belirleyicilerinin dağılımının incelenmesi…

Epikondilit nedir ?

Epikondilit; Tekrarlanan hareketlerin kol kasları üzerinde yaptığı baskı nedeniyle ortaya çıkar. (Tenisçi dirseği) Epikondilit Epikondilit ya da tenisçi dirseği…

Ergonomi nedir ?

Ergonomi; “Hayatın insanileştirilmesi (insancıllaştırılması)”, “insan kullanımı için tasarım”, “çalışma ve yaşam koşullarının insanla uyumlu hale getirilmesi”, “insanla ilgili…

Eşdeğer gürültü seviyesi nedir ?

Eşdeğer gürültü seviyesi; belli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren, genellikle A ağırlıklanmış ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün…

Europass nedir ?

Europass; kişilerin yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacı ile oluşturulan sistemi ifade eder. Europass a) Aday:…
Araç çubuğuna atla