Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

İSG Bloğu

Kurtarma Operasyonu Böyle Yapılmaz!

İş Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler -Video

İş Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler -Video; İş kazaları öncelikli olarak insan sağlığına daha sonra işletmeye yönelik tehditler oluşturmaktadır.

Read More
Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları – Video

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları – Videodan da anlaşılacağı üzere, hızla artan yük ve gemi trafiğini karşılayabilmek için çalışanları çok daha hızlı ve yoğun çalışmaya zorlayabiliyor.

Read More
Tozların Maruziyet Sınır Değerleri

Tozlarda Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

Tozlarda mesleki maruziyet sınır değerleri, ilgili yönetmelikte belirtilen değerlerin üstünde olamaz. İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

Read More
Yangın Eğitimi

Lojistik Hizmetlerinde İstifleme Hataları – Video

Lojistik Hizmetlerinde İstifleme Hataları videodan da görüleceği gibi, zorunlu hızlı çalışma temposu, işyerlerinde trafik kurallarının belirlenmemiş olması ve düzensiz iş akışları ile bir araya gelince kazalar kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple iş akışlarının belirlenmesi, trafik kuralları ve genel depo düzeninin sağlanması bu sektörde alınması gereken en önemli önlemlerdir.

Read More
Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerde Yenilikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli unsurudur. Belirli periyotlarda yapmış olduğumuz eğitimleri ve eğitim notlarına buradan ulaşabilirsiniz…

Read More
İşsizlik Sigortası Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamaktır.

Read More
Forkliftlerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

İş Kazalarında Tedbir Alınmazsa…

İş Kazalarında Tedbir Alınmazsa…Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür

Read More
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görev ve Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görevleri

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevleri nelerdir, ne yapar, kimlerden oluşur, gibi soruları tam anlamıyla bildiğimizi söyleyemiyoruz maalesef.

Read More
Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları, 4447 sayılı Kanun ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği‘ne göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde kısa […]

Read More
Alınması Zorunlu Eğitim Süreleri Hesaplama Alanı

Çalışanlara Verilecek Eğitim Konuları

Çalışanlara verilecek eğitim konuları ve eğitimlerinin nasıl olacağı Resmi Gazete : 15.05.2013/28648 sayılı yönetmelikle belirtilmiştir. Buna göre, işveren aşağıda belirtilen konularda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekle/verdirmekle yükümlüdür.

Read More
Kurtarma Operasyonu Böyle Yapılmaz!

Trafo Kazaları-Video

Trafo Kazaları-Video; Elektrikle yapılan çalışmalarda alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri önemlidir. Elektrik tesisleri her türlü işletme konumunda cana ve mala herhangi bir zarar vermeyecek şekilde yapılmalı ve işletilmelidir.

Read More
Mesleki Eğitim Alınması Zorunlu İşler

Mesleki Eğitim Alınması Zorunlu İşler

Mesleki Eğitim Alınması Zorunlu İşler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli sınıfta yer alan ve aşağıda belirtilen işlerde işe alınmadan önce mesleki eğitim alınması zorunludur.

Read More
Kurtarma Operasyonu Böyle Yapılmaz!

Ofis Ortamında Yaşanan İş Kazaları – Video

Ofis Ortamında Yaşanan İş Kazaları – Video; İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önemli ayaklarından biri de ofislerde uygulanması gereken güvenlik tedbirleridir. Bu tedbirlerin alınmaması küçük de olsa iş kazalarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Aşağıdaki videoda güvenlik tedbirleri, ihmal gibi durumlarda önlem alınmazsa yaşanacaklara dair görüntüler yer almaktadır.

Read More
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulamaları

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Hangi Şartlarda Kurulur?

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurulur.

Read More
Elektrik ve Trafo Kazaları

Tedbir Alınmamış Trafik Kazaları – Video

Tedbir Alınmamış Trafik Kazaları – Video; Güvenlik her alanda olmazsa olmaz yaşam standartlarımız arasında olmalıdır. Kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle güvenlik kültürü ve iş güvenliği önlemleri geniş kapsamlı olarak ele alınması gereken konulardır. Aşağıda izleyeceğiniz videoda da güvenliğin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Read More
Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

İş Güvenliği Şakaya Gelmez – Video

İş Güvenliği Şakaya Gelmez İş Güvenliği Şakaya Gelmez; Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır.

Read More
Yangın Eğitimi

Yüksekte Çalışırken Yaşanan Kazalar – Video

Yüksekte Çalışırken Yaşanan Kazalar – Video; İnşaat, montaj, demontaj, drenaj, tadilat ve restorasyon gibi yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı hallerde oluşabilecek kazaların görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Read More
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

Aşağıda açıklanan tehlikeli maddeler ve konsantrasyon limitleri tehlikeli madde olarak kabul edilir.

Read More
Araç çubuğuna atla