Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

A sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

İnsan-makine ara kesiti ile göstergelerin ve kontrol panellerinin tasarımını inceleyen bilim dalı hangisidir

Ergonominin 7 Basit Kuralı
Doğru! Yanlış!

İş hijyeni kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Antropometrik açıdan uygun bir çalışma yeri tasarımı için çalışanların en az ne kadarı dikkate alınmalıdır

Antropometride İstatistiki Veriler
Doğru! Yanlış!

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde kişinin stres faktörü ile karşılaşmasından sonra gelişen dönemin aşamaları sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Stresle Mücadele
Doğru! Yanlış!

"İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge" ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 1

Aşağıdaki gazlardan hangisi, limit değeri geçerek artmaya devam ederse, insanda koku alma hissinin azalmasına neden olur?

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?

Kaynakçı Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin kapsamı dışındadır

ILO Sözleşmeleri Nedir, Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Bölge 0'da yer alan bir işyerinin kullanabileceği ekipman kategorisi nedir?

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden hangisinde yangın söndürücü olarak köpük, kuru kimyevi toz kullanımı uygun olmaz?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Uluslararası Çalışma Örgütünün 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ne göre, iş sağlığı hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisi değildir

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A'dan Z'ye Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Kaynak işlemi yangınları için hangi tür yangın söndürücü bulundurulmalıdır?

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

İş Eldivenleri Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 1

Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi sağlanır?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlar?

Patlama Riski Olan Ortamlarda Elektrik Tesisatı Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
Doğru! Yanlış!

Temel nitelikleri - Daire biçiminde, - Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır) olan işaretler aşağıdakilerden hangisidir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Ramak kala olay'ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

Kazaya Ramak Kala'lar Hayat Kurtarır!
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi ve kayıtları herhangi özel bir durum olmaksızın maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

A sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6
BU KEZ OLMADI

A sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla