Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

A sınıfı isg uzmanı soruları-7

İSG Talep Formu

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

El kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet "sınır değeri" ve "etkin değeri" nedir

Mekanik Titreşimlerin Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir?

Matris Yöntemi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemidir

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 1
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kadmiyum ve bileşiklerinin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

Kadmiyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA) azami risk puanı kaçtır

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 2
Doğru! Yanlış!

İSG Kurulunun olağan toplantılarında, toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kaç saat önce kurul üyelerine bildirilmelidir?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 3

Yüzden fazla çalışanı bulunan işyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı aşağıdakilerin hangisinden fazla olamaz

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Ayrıntıların yakından seçilebilmesi için gereken işlerin yapıldığı yerde aydınlatma en az kaç lüks ile yapılmalıdır

İşyerlerinde Aydınlatma Kriterleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ses dalgasının bir engele çarptığında enerjisinin bir kısmının yutulması olayını tanımlar

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişi üzerinde eşit sıcaklık etkisi yapan hava sıcaklığı, hava nemi ve hava akım hızının çeşitli bileşimlerini ifade eder

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Gebe ve emziren kadın işçiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar
Doğru! Yanlış!

HAZOP ile ilgili hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Gürültü ölçümü sırasında ses düzeyini ölçen cihazlar desibel olarak aşağıdakilerden hangisini ölçerler

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 4

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamı gözetiminin amaçlarından biri değildir?

Ardahan İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Fine-Kinney Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün çalışma alanları arasında yer almaz?

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin imzaladığı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinden biri değildir?

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için kimlerin tam süreli iş sözleşmesi ile istihdamı zorunlu değildir?

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 5
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir

El-Kol Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 6

Aşağıdakilerin hangisine fazla çalışma yaptırılamaz

Doğru! Yanlış!

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilen güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Çalışma hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

A sınıfı isg uzmanı soruları-7
BU KEZ OLMADI

A sınıfı isg uzmanı soruları-7 7

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 − 5 =