Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

B sınıfı iş güvenliği uzmanı risk yönetimi-1

B sınıfı iş güvenliği uzmanı risk yönetimi-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen ve iş görevleri üzerinde yoğunlaşan analiz şekli aşağıdakilerden hangisidir?

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

Fine-Kinney metodunda bir sistemin "çok yüksek riskli" olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda risk değerlendirme en az kaç yılda bir yenilenmelidir?

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde alınacak kararlardan birisi değildir?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme tekniği sınıflarından birisi değildir?

Kule Vinçleri için Kontrol Listeleri
Doğru! Yanlış!

I- Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.
II- Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer sağlar.
III- Yönetim bilgi kalitesini iyileştirir, firmanın imajını geliştirir, yasalarla uyum sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin bir organizasyona direkt faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin düşük riskli olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde riski belirleyen parametrelerin ölçülmesinde kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki risk değerlendirmesi yöntemlerinden hangisinde risklere sayısal değerler verilmez?

Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü
Doğru! Yanlış!

Risk kontrolünde önlem almada öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde tehlikelerin belirlenmesi için tavsiye edilen yöntemlerden değildir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Hata türleri ve etkileri analizini temsil eden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Geleneksel yaklaşıma göre bir riskin azaltılması için riskin olasılığı veya şiddetinin azaltılması yoluna gidilir. Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) bu iki faktöre ek olarak üçüncü bir faktörün değiştirilmesiyle de bir riskin azaltılabileceğini iddia eder. Bu faktör aşağıdakilerden hangisidir

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisi ve/veya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır?

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Risk yönetiminde alınması gereken ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Zaman faktörünün risk ve risk algısı ile ilgili etkilerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan uygulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Risk yönetiminde tehlikelerin belirlenmesi için tipik girdiler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemlerinden neden-sonuç analizi, kullandığı balık kılçığı diyagramı ve bunun üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu
Doğru! Yanlış!

B sınıfı iş güvenliği uzmanı risk yönetimi-1
Olmadı, biraz gayret...

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir