Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması yükümlülüğünün bulunması için en az kaç çalışanın olması gerekir?

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Stresle Mücadele
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu'na göre, ücret kesme cezası uygulamalarında, parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde, kesinti miktarı işçinin bir ayda en fazla kaç günlük kazancı olabilir?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Risk yönetiminde alınması gereken ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 1

Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Lağım çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Monitörlerde aranacak asgari gereklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir

İnşaatlarda Kimyasallarla Çalışma
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asbest türevlerinden biri değildir?

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 2

0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Patlamadan korunma dokümanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kişisel Koruyucu Donanımlarda Güvenli Ürün Nasıl Bulunur?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir

Antropometri Kapsamında Ergonomi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu hangi değerden fazla ise çalışanlara tıbbi gözetim yapılmalıdır

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Vücuda girdiğinde bazı kimyasal sistemlerle etkileşime girerek zehirlenmelere neden olabilen kurşun, krom, nikel gibi metal tozlarının türü aşağıdakilerden hangisidir

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımı ifade etmez?

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi
Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Sekiz saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamayı gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi nüfuz etme (giriciliği) bakımından en azdan en fazlaya göre doğru sıralanmıştır?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Uluslararası Çalışma Örgütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 4000 çalışanı olan bir işyerinde, tam gün çalışacak en az kaç işyeri hekimi görevlendirilir?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 1

Fine-Kinney metodunda bir sistemin “çok yüksek riskli” olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk değeri hangi aralıkta olmalıdır

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1
BU KEZ OLMADI

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla