Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması yükümlülüğünün bulunması için en az kaç çalışanın olması gerekir?

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asbest türevlerinden biri değildir?

Asbest Sınır Değeri
Doğru! Yanlış!

Anaerobik bozunmanın yer aldığı lağım çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Trabzon İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Vücuda girdiğinde bazı kimyasal sistemlerle etkileşime girerek zehirlenmelere neden olabilen kurşun, krom, nikel gibi metal tozlarının türü aşağıdakilerden hangisidir

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 1
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 2

Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu'na göre, ücret kesme cezası uygulamalarında, parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde, kesinti miktarı işçinin bir ayda en fazla kaç günlük kazancı olabilir?

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Uluslararası Çalışma Örgütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

Patlamadan korunma dokümanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Sekiz saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamayı gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
Doğru! Yanlış!

Fine-Kinney metodunda bir sistemin “çok yüksek riskli” olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk değeri hangi aralıkta olmalıdır

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımı ifade etmez?

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Monitörlerde aranacak asgari gereklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

Ofisler için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 3

Risk yönetiminde alınması gereken ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 4000 çalışanı olan bir işyerinde, tam gün çalışacak en az kaç işyeri hekimi görevlendirilir?

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir

İnşaatlarda Kimyasallarla Çalışma
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi nüfuz etme (giriciliği) bakımından en azdan en fazlaya göre doğru sıralanmıştır?

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu hangi değerden fazla ise çalışanlara tıbbi gözetim yapılmalıdır

Biyolojik sınır değeri
Doğru! Yanlış!

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1
BU KEZ OLMADI

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı soruları-1 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 2 =