Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği | Nig Akademi

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSG Eğitimi

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Araç iç zemini, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mıdır?          
Zemin düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Araçlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Araçlarda bulunan iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Araçlardaki cam yüzeylerde kırık veya çatlak bulunuyor mu?          
Araçlar içerisinde monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya üst bölmelere konulan yüklerin/ malzemelerin düşmesini önleyecek tedbirler alınıyor mu?          
Araç içerisinde sigara içilmesi yasak mı? Çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
Araç içi aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çalışanların egzoz gazına ve toza maruziyetini önlenmek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında araçlarda uygun termal konfor şartları sağlanıyor mu?          
Araçlar kullanımdan sonra temizlenmekte, çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Tüm araçların elektrik aksamları (göstergeler, farlar, sigortalar vb.) düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Araçların servis ve bakımları periyodik olarak yapılıyor mu?          
Araç içine alınmasına izin verilen yükler koridorlara yerleştiriliyor mu?          
Yükler, acil çıkış yollarını veya kapıları kapatıyor mu?          
Sürücülerin veya muavinlerin özellikle dönüşümlü çalışmaları sırasında barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun alanlar ayrılıyor mu?          
ACİL DURUMLAR Araçlarda yangın söndürücüler mevcut mu?          
Yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Araç içerisinde kullanılan cihazların devrilme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?          
Elektrikli cihazlar yanıcı malzemelerle temas etmeyecek şekilde yerleştiriliyor mu?          
Yolcuların yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. kaza anında tehlike teşkil edebilecek kimyasal içerikli yükleri araç içerisine alınıyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (ambulans, polis vb.) araç içerisinde bulunduruluyor mu?          
Lipit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan araçların LPG tanklarının kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?          
Araçlarda, içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası bulunuyor mu?          
ÇALIŞMA ORTAMI

(SEYİR HALİNDE GÜVENLİK)

Çalışanların,  sürüş sırasında titreşime maruz kalmamaları için araçların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Çalışanlara, trafik kurallarına ve levhalarına uymaları konusunda gerekli talimatlar veriliyor mu?          
Araçların güvenlik donanımları çalışır durumda mıdır?          
Çalışanlara, hava koşulları ve karayollarının durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanıyor mu?          
Araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılıyor mu?          
Çalışanlara, sürüş sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda talimat veriliyor mu?          
Yolcuların araç sürücüsü ile gereksiz konuşmaları engelleniyor mu?          
Gerekli olan durumlarda araçlarda muavin bulunduruluyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi alıyor mu?          
Çalışanların çalışma programları belirleniyor mu?          
Çalışanlara, hareket saatlerine uyma konusunda talimat veriliyor mu?          
Vardiyalı çalışma düzeninin çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikososyal etkiler vardiyalar en makul şekilde düzenlenerek asgari düzeye indiriliyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanlar, uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı hareket yapmamaları konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Tüm araçlarda, ayarlanabilir sürücü koltukları mevcut mu?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, elle kaldırma/taşıma (yolcu bagajına yardım gibi) yaptıkları durumda kendi sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde hareket ediyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayenesi yaptırılıyor mu?          
Çalışanların periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı oluşan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izleniyor mu?          
Gece vardiyasında veya değişik vardiya çalışmaları olan çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçiriliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor mu?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitiliyor mu veya yönlendiriliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme kayıtları uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
3/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
4/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
6/36
İş Kazalarının Nedenleri!
7/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
12/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
13/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
16/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
17/36
Neden Güvenlik Kültürü?
18/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
19/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
22/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
23/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
24/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
25/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
28/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
29/36
İş Kazalarının Nedenleri
30/36
1542 Kişinin Katili Kim?
31/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
32/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
33/36
İş Güvenliği Kültürü
34/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
36/36

Results

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 1
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 3
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 4
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 5
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 6
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 7
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 8
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
16 33
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 11
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 12
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 13
25 24
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 14
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 16
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 17
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 18
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 19
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 22
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 23
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 24
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 25
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 26
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 29
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 30
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 31
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 32
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 33
23 26
İş Güvenliği Kültürü 34
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 35
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Online İSG Eğitimi

Mobbing Karikatürleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
1/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
3/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 4/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
5/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
6/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
9/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
10/11
Neden Meslek Hastalığı?
11/11

Results

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 1
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 3
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 4
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 5
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 6
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 7
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 9
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 10
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 11
5 10

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla