Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi
Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Araç iç zemini, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mıdır?          
Zemin düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Araçlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Araçlarda bulunan iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Araçlardaki cam yüzeylerde kırık veya çatlak bulunuyor mu?          
Araçlar içerisinde monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya üst bölmelere konulan yüklerin/ malzemelerin düşmesini önleyecek tedbirler alınıyor mu?          
Araç içerisinde sigara içilmesi yasak mı? Çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
Araç içi aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çalışanların egzoz gazına ve toza maruziyetini önlenmek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında araçlarda uygun termal konfor şartları sağlanıyor mu?          
Araçlar kullanımdan sonra temizlenmekte, çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Tüm araçların elektrik aksamları (göstergeler, farlar, sigortalar vb.) düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Araçların servis ve bakımları periyodik olarak yapılıyor mu?          
Araç içine alınmasına izin verilen yükler koridorlara yerleştiriliyor mu?          
Yükler, acil çıkış yollarını veya kapıları kapatıyor mu?          
Sürücülerin veya muavinlerin özellikle dönüşümlü çalışmaları sırasında barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun alanlar ayrılıyor mu?          
ACİL DURUMLAR Araçlarda yangın söndürücüler mevcut mu?          
Yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Araç içerisinde kullanılan cihazların devrilme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?          
Elektrikli cihazlar yanıcı malzemelerle temas etmeyecek şekilde yerleştiriliyor mu?          
Yolcuların yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. kaza anında tehlike teşkil edebilecek kimyasal içerikli yükleri araç içerisine alınıyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (ambulans, polis vb.) araç içerisinde bulunduruluyor mu?          
Lipit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan araçların LPG tanklarının kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?          
Araçlarda, içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası bulunuyor mu?          
ÇALIŞMA ORTAMI

(SEYİR HALİNDE GÜVENLİK)

Çalışanların,  sürüş sırasında titreşime maruz kalmamaları için araçların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Çalışanlara, trafik kurallarına ve levhalarına uymaları konusunda gerekli talimatlar veriliyor mu?          
Araçların güvenlik donanımları çalışır durumda mıdır?          
Çalışanlara, hava koşulları ve karayollarının durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanıyor mu?          
Araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılıyor mu?          
Çalışanlara, sürüş sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda talimat veriliyor mu?          
Yolcuların araç sürücüsü ile gereksiz konuşmaları engelleniyor mu?          
Gerekli olan durumlarda araçlarda muavin bulunduruluyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi alıyor mu?          
Çalışanların çalışma programları belirleniyor mu?          
Çalışanlara, hareket saatlerine uyma konusunda talimat veriliyor mu?          
Vardiyalı çalışma düzeninin çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikososyal etkiler vardiyalar en makul şekilde düzenlenerek asgari düzeye indiriliyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanlar, uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı hareket yapmamaları konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Tüm araçlarda, ayarlanabilir sürücü koltukları mevcut mu?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, elle kaldırma/taşıma (yolcu bagajına yardım gibi) yaptıkları durumda kendi sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde hareket ediyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayenesi yaptırılıyor mu?          
Çalışanların periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı oluşan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izleniyor mu?          
Gece vardiyasında veya değişik vardiya çalışmaları olan çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçiriliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor mu?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitiliyor mu veya yönlendiriliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme kayıtları uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
1/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
3/36
1542 Kişinin Katili Kim?
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
6/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
15/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İş Kazalarının Nedenleri
18/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
19/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
21/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
24/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
25/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
26/36
İş Kazalarının Nedenleri!
27/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
28/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
29/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
31/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
33/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
34/36
İş Güvenliği Kültürü
35/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
36/36

Sonuçlar

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 1
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 2
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 3
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 4
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 6
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 7
20 29
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 9
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 11
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 13
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 15
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 16
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 18
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 19
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 21
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 24
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 25
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 26
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 27
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 28
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 29
25 24
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 30
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 31
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 32
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 33
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 34
23 26
İş Güvenliği Kültürü 35
19 30
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi 5
1/23
Mobbingle Mücadele
2/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
3/23
Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi 6
4/23
Mobbing Psikolojik Terör!
5/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
6/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
7/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
8/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
9/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
11/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
12/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
13/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
14/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
15/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
16/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
17/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
18/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
19/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
20/23
Stresle Mücadele
21/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
22/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
23/23

Sonuçlar

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi 7 1
7 8
Mobbingle Mücadele 2
2 13
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 3
8 7
Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi 8 4
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 5
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 6
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 7
9 6
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 8
9 6
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 9
6 9
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 11
9 6
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 12
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 13
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 14
6 9
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 15
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 16
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 17
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 18
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 19
5 10
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 20
8 7
Stresle Mücadele 21
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 22
4 11
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
2/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/11
Ramazanda iş Güvenliği
4/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
5/11
Neden Meslek Hastalığı?
6/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
8/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 2
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 3
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 4
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 5
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 6
5 10
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 7
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 8
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 9
8 7
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
10
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

Virüse Karşı Hangi Maske Kullanılır?

Sonraki Yayın
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

İlgili Yayınlar
Total
10
Share