Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Araç iç zemini, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mıdır?          
Zemin düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Araçlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Araçlarda bulunan iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Araçlardaki cam yüzeylerde kırık veya çatlak bulunuyor mu?          
Araçlar içerisinde monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya üst bölmelere konulan yüklerin/ malzemelerin düşmesini önleyecek tedbirler alınıyor mu?          
Araç içerisinde sigara içilmesi yasak mı? Çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?          
Araç içi aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çalışanların egzoz gazına ve toza maruziyetini önlenmek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında araçlarda uygun termal konfor şartları sağlanıyor mu?          
Araçlar kullanımdan sonra temizlenmekte, çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Tüm araçların elektrik aksamları (göstergeler, farlar, sigortalar vb.) düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Araçların servis ve bakımları periyodik olarak yapılıyor mu?          
Araç içine alınmasına izin verilen yükler koridorlara yerleştiriliyor mu?          
Yükler, acil çıkış yollarını veya kapıları kapatıyor mu?          
Sürücülerin veya muavinlerin özellikle dönüşümlü çalışmaları sırasında barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun alanlar ayrılıyor mu?          
ACİL DURUMLAR Araçlarda yangın söndürücüler mevcut mu?          
Yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Araç içerisinde kullanılan cihazların devrilme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?          
Elektrikli cihazlar yanıcı malzemelerle temas etmeyecek şekilde yerleştiriliyor mu?          
Yolcuların yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. kaza anında tehlike teşkil edebilecek kimyasal içerikli yükleri araç içerisine alınıyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (ambulans, polis vb.) araç içerisinde bulunduruluyor mu?          
Lipit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan araçların LPG tanklarının kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?          
Araçlarda, içerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası bulunuyor mu?          
ÇALIŞMA ORTAMI

(SEYİR HALİNDE GÜVENLİK)

Çalışanların,  sürüş sırasında titreşime maruz kalmamaları için araçların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Çalışanlara, trafik kurallarına ve levhalarına uymaları konusunda gerekli talimatlar veriliyor mu?          
Araçların güvenlik donanımları çalışır durumda mıdır?          
Çalışanlara, hava koşulları ve karayollarının durumu hakkında düzenli bilgi akışı sağlanıyor mu?          
Araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılıyor mu?          
Çalışanlara, sürüş sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda talimat veriliyor mu?          
Yolcuların araç sürücüsü ile gereksiz konuşmaları engelleniyor mu?          
Gerekli olan durumlarda araçlarda muavin bulunduruluyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi alıyor mu?          
Çalışanların çalışma programları belirleniyor mu?          
Çalışanlara, hareket saatlerine uyma konusunda talimat veriliyor mu?          
Vardiyalı çalışma düzeninin çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikososyal etkiler vardiyalar en makul şekilde düzenlenerek asgari düzeye indiriliyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanlar, uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı hareket yapmamaları konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Tüm araçlarda, ayarlanabilir sürücü koltukları mevcut mu?          
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, elle kaldırma/taşıma (yolcu bagajına yardım gibi) yaptıkları durumda kendi sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde hareket ediyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayenesi yaptırılıyor mu?          
Çalışanların periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı oluşan hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Çalışanların, gece vardiyası veya değişik vardiya çalışmalarına uyumlarındaki sorunlar izleniyor mu?          
Gece vardiyasında veya değişik vardiya çalışmaları olan çalışanlar düzenli sağlık gözetiminden geçiriliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor mu?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitiliyor mu veya yönlendiriliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme kayıtları uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
2/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
3/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
5/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
6/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
9/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
10/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
11/36
İş Kazalarının Nedenleri
12/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
14/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
15/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
16/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
17/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
18/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
19/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
20/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
21/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
26/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
29/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
30/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
32/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
33/36
Neden Güvenlik Kültürü?
34/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
35/36
1542 Kişinin Katili Kim?
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 2
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 3
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 5
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 6
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 9
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 10
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 11
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 12
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 13
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 14
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 15
16 33
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 16
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 17
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 18
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 19
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 20
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 21
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 22
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 24
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 26
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 27
21 28
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 29
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 30
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 31
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 32
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 33
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 34
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 35
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla