Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hazırlık soruları-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimi yetkisine sahip değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşırı sıcak işyerleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda yapılması gereken sağlık gözetimi ve kayıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Gaz dedektörlerinde okunan "LEL" değeri neyi ifade eder?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanlara verilecek eğitimin öncelikle kapsayacağı konulardan biri değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda kaç kez yapılmalıdır?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınlamış olduğu sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili olarak Türkiye’nin yükümlülükleri konusunda aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler gerekli kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu kayıtlarla ilgili olarak yanlıştır?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hazırlık soruları-1 1

Aşağıdakilerden hangisi işyeri denetiminin yasal dayanaklarından birisi değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ergonominin alanları arasında yer almaz?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki tanımlardan hangisi, tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derecesinin birleşimidir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Acil çıkış yolları ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Uluslararası sözleşmeler ve ülkemizdeki mevzuata göre en küçük çalışma yaşı kaçtır?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerindeki bireysel risk faktörlerinden biri değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında faaliyet gösteren, tarafların görüş ve düşüncelerini almak üzere oluşturulmuş platform aşağıdakilerden hangisidir

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Vinçlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?

Tamir bakım onarım işlerinde güvenli çalışma yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hazırlık soruları-1 1

Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hazırlık soruları-1
BU KEZ OLMADI

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hazırlık soruları-1 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla