Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Sınavı – Yasalar-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk_Değerlendirmesi_Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk_değerlendirme aşamalarından biri değildir?

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre çatılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre kazı işleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 1
Doğru! Yanlış!

Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır?

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların hakları arasında yer almaz?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisi değildir?

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde işin durdurulmasını gerektirmez?

İş Ayakkabılarında Genel Standartlar
Doğru! Yanlış!

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde yüksek_gerilim nasıl tanımlanmıştır?

Elektriksel Risklere Karşı Alınması Gereken Önlemler
Doğru! Yanlış!

Asbestle Çalışamalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliğine göre çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı değeri en fazla kaç olmalıdır?

Asbest Maruziyeti
Doğru! Yanlış!

"İş hijyeni" tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 2

Aşağıdakilerden hangisi zararlı ve tahriş edici maddeyi temsil eder?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Oksitleyici Madde
İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 3
Tahriş Edici Madde
Aşındırıcı Madde
Doğru! Yanlış!

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamında aranacak asgari gereklerden biri değildir?

Kişisel Koruyucu Donanımlarda Güvenli Ürün Nasıl Bulunur?
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri belirli sürelerde ellerinden alınması aşağıdaki durumlardan hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

"Kimse, yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz" hükmü Anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?

6331 Sayılı Kanuna Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen "Koruyucu aşı uygulama kılavuzu" na göre biyolojik etkenlere karşı yapılacak aşılama için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Biyolojik İzlem Nedir
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla ilgili hususlardan değildir?

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre,aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımı ifade etmez?

KKD Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, çıkış kapılarının kapasitesi hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Eldiven Koruma Grupları ve Standartları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 2

Kısa_çalışma_ödeneğinin süresi kaç aydır?

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlıke oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik_etkenler hangi sınıfa girer

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye ne denir

Diğer sağlık personelleri hangi işyerlerinde görevlendirilir?
Doğru! Yanlış!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2
Olmadı, biraz gayret...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla