Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Sınavı – Yasalar-2

İşçi - İşveren Hakkında Mahkeme Kararları

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamında aranacak asgari gereklerden biri değildir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Doğru! Yanlış!

Kısa_çalışma_ödeneğinin süresi kaç aydır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Cezalar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi zararlı ve tahriş edici maddeyi temsil eder?

Oksitleyici madde
Tahriş edici madde
İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 1
Biyolojik İzlem Nedir?
Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye ne denir

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde yüksek_gerilim nasıl tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri belirli sürelerde ellerinden alınması aşağıdaki durumlardan hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

"Kimse, yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz" hükmü Anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 2

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk_Değerlendirmesi_Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk_değerlendirme aşamalarından biri değildir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır

Ofisler için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, çıkış kapılarının kapasitesi hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre çatılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

"İş hijyeni" tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 3

Aşağıdakilerden hangisinde işin durdurulmasını gerektirmez?

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen "Koruyucu aşı uygulama kılavuzu" na göre biyolojik etkenlere karşı yapılacak aşılama için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla ilgili hususlardan değildir?

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre,aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımı ifade etmez?

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır?

Asbest Sınır Değeri
Doğru! Yanlış!

Asbestle Çalışamalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliğine göre çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı değeri en fazla kaç olmalıdır?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisi değildir?

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 4

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlıke oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik_etkenler hangi sınıfa girer

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 5
Doğru! Yanlış!

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre kazı işleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 6
Doğru! Yanlış!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların hakları arasında yer almaz?

Uluslararası Hukukta İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2
Olmadı, biraz gayret...

İş Güvenliği Sınavı - Yasalar-2 7

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × one =