Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü, ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, işverenin iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi ile ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden değildir?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından birisi değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Stresle Mücadele
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Hata Ağacı Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi "Tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgiler" den değildir?

Neden Güvenlik Kültürü?
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde belirlenen riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerden değildir?

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Tehlikelerin fiziksel, kimyasal, ergonomik tehlikeler gibi kategoriler ve bunların altında yer alan maddelere bakılarak incelenmesi ve bu incelemenin işyerinin her bir bölümü için ayrı ayrı tekrarlanması günümüzde risk değerlendirmesi için tavsiye edilen bir yaklaşımdır. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir faydası olarak değerlendirilemez?

A'dan Z'ye Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 1

Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

TS 18001 standardı, aşağıdaki metodolojilerden hangisi üzerine kurulmuştur?

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir?

CNC Tezgahlarında İş Güvenliği Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

Zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi

İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

I- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
II- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
III- İşyerinin tertip ve düzeni
IV- Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
İşveren risk değerlendirmesi kapsamında yukarıdaki hususlardan hangilerini dikkate almalıdır?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Risk Kontrol Adımları arasında yer alan "risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması"nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçlarla çalışmalarda karşılaşılabilecek risklerden biri değildir?

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2
Olmadı, biraz gayret...

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla