Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2

İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Toplumsal bir sorun: Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Doğru! Yanlış!

Çağrı Tasarım Kampanya

Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçlarla çalışmalarda karşılaşılabilecek risklerden biri değildir?

Nevşehir İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi "Tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgiler" den değildir?

Neden Güvenlik Kültürü?
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 1

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde belirlenen riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerden değildir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Tehlikelerin fiziksel, kimyasal, ergonomik tehlikeler gibi kategoriler ve bunların altında yer alan maddelere bakılarak incelenmesi ve bu incelemenin işyerinin her bir bölümü için ayrı ayrı tekrarlanması günümüzde risk değerlendirmesi için tavsiye edilen bir yaklaşımdır. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir faydası olarak değerlendirilemez?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından birisi değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Fiziksel Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında yer alan "risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması"nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 2

Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir?

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

TS 18001 standardı, aşağıdaki metodolojilerden hangisi üzerine kurulmuştur?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 3

Aşağıdakilerden hangisi, işverenin iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi ile ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden değildir?

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 4
Doğru! Yanlış!

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü, ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

I- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
II- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
III- İşyerinin tertip ve düzeni
IV- Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
İşveren risk değerlendirmesi kapsamında yukarıdaki hususlardan hangilerini dikkate almalıdır?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2
Olmadı, biraz gayret...

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen + 11 =