Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder?

Sağlık Gözetimi Kapsamında Yükümlülükler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk kontrol planlarından birisi değildir

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA) azami risk puanı kaçtır

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 1
Doğru! Yanlış!

Özel koşullar saklı kalmak kaydıyla, bütün vücut titreşimi için maruziyet sınır değeri aşağıdaki işlerden hangisinde aşılabilir?

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon
Doğru! Yanlış!

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda kandaki kurşun seviyesi için bağlayıcı biyolojik sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

"ramak kala olay"ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

Kazaya Ramak Kala'lar Hayat Kurtarır!
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi boğma özelliği göstermez

Yeraltı Madenlerinde Zararlı Gazlar ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aynı anda çalışan ve her birisi 110 dB(A) ve 90 dB(A) ses düzeyine sahip iki gürültü kaynağı toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
Doğru! Yanlış!

Ses basınç seviyesini ölçmede kullanılan insan kulağının duyma eğrisine göre kalibre edilmiş (ağırlıklandırma) ses düzeyi ölçme konumu aşağıdakilerden hangisidir?

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

"İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler" tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir?

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 2

Aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir

Titreşimle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, işyerinde mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken işveren tarafından özel önem verilmesi gereken hususlar arasında yer almaz

Titreşimin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi asbest liflerine maruziyetin sebep olabileceği hastalıklar arasında sayılmaz?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

"CAS" kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Kimyasal Tulumlar Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ne kadar süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemidir?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile ilgili hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

El-kol titreşimi maruziyeti durumunda sekiz saatlik çalışma süresi için maruziyet sınır ve maruziyet etkin değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir

Titreşime Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 2

Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?

Madenlerde Sağlık Tehlikeleri ve Riskler
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla