Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi asbest liflerine maruziyetin sebep olabileceği hastalıklar arasında sayılmaz?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemidir?

Doğru! Yanlış!

Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile ilgili hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda kandaki kurşun seviyesi için bağlayıcı biyolojik sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

"İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler" tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir?

İşyeri Hekimliği Sınavı-1
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, işyerinde mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken işveren tarafından özel önem verilmesi gereken hususlar arasında yer almaz

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 4

Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA) azami risk puanı kaçtır

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 5
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk kontrol planlarından birisi değildir

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 6
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir

Doğru! Yanlış!

"ramak kala olay"ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

Kazaya Ramak Kala Eğitimi Sınavı
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder?

Mesleki Akciğer Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Özel koşullar saklı kalmak kaydıyla, bütün vücut titreşimi için maruziyet sınır değeri aşağıdaki işlerden hangisinde aşılabilir?

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 7

El-kol titreşimi maruziyeti durumunda sekiz saatlik çalışma süresi için maruziyet sınır ve maruziyet etkin değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi boğma özelliği göstermez

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ne kadar süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Aynı anda çalışan ve her birisi 110 dB(A) ve 90 dB(A) ses düzeyine sahip iki gürültü kaynağı toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

"CAS" kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 8

Ses basınç seviyesini ölçmede kullanılan insan kulağının duyma eğrisine göre kalibre edilmiş (ağırlıklandırma) ses düzeyi ölçme konumu aşağıdakilerden hangisidir?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 9
Doğru! Yanlış!

Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?

Kömür İşçisi Pnömokonyozu
Doğru! Yanlış!

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir?

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanlığı a sınıfı soruları-3 10

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

10 + 8 =