Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

El-kol titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri en fazla kaç olabilir?

Doğru! Yanlış!

Özel bir davranış ya da eylemi ifade eden zorunluluk gerektiren işaretin rengi nedir?

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 1
Doğru! Yanlış!

Kadınların gece postalarında çalıştırılma koşulları kimleri kapsar?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı kesinlikle yasaktır

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Kanununa göre kıdem tazminatında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi en fazla kaç olur?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 2

Kadın çalışanlar gebe olduklarında ne kadar süre gece postalarında çalıştırılamazlar

Aydın İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

CAS’ın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar hangi kategori olarak tanımlanır

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım grubuna girmez?

Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan az tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur

Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu yayın tarihi kaçtır?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 3

İskelelerde yapılacak korkuluk sistemlerinin genişliği en az kaç santimetre olmalıdır

Sigortalının Ölümü Halinde Toplu Ödeme
Doğru! Yanlış!

İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır

Acil durumlarda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çanakkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir

Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri en fazla kaç olabilir?

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon
Doğru! Yanlış!

8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama hangi işaretle gösterilir?

Neden İş Güvenliği Önemli?
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar hangi kategori grubuna girer?

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 4
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi genç işçi tanımına girer?

Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 5

Aşağıdakilerden hangisi Gebe ve Emziren kadınlarla ilgili olarak yanlıştır

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işler grubuna girmez?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde neyi tanımlar?

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları ile ilgili doğru değildir

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir

Gemi Adamlarının ikamet yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmeliğin bağlı olduğu Deniz İş Kanunu’nu numarası kaçtır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret neyi ifade eder?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 6

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar hangi tanıma girer?

Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı
Olmadı, biraz gayret...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı 7

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + 10 =