Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C sınıfı

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Gemi Adamlarının ikamet yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmeliğin bağlı olduğu Deniz İş Kanunu’nu numarası kaçtır?

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar hangi tanıma girer?

Odun Tozlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu yayın tarihi kaçtır?

150 soruda iş kanunu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı kesinlikle yasaktır

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işler grubuna girmez?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
Doğru! Yanlış!

Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar hangi kategori olarak tanımlanır

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

CAS’ın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik
Doğru! Yanlış!

Kadın çalışanlar gebe olduklarında ne kadar süre gece postalarında çalıştırılamazlar

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İskelelerde yapılacak korkuluk sistemlerinin genişliği en az kaç santimetre olmalıdır

Sigortalının Ölümü Halinde Toplu Ödeme
Doğru! Yanlış!

İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır

Kadınların gece postalarında çalıştırılma koşulları kimleri kapsar?

İSG Korku Kültürü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım grubuna girmez?

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri en fazla kaç olabilir?

Titreşimin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Özel bir davranış ya da eylemi ifade eden zorunluluk gerektiren işaretin rengi nedir?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları ile ilgili doğru değildir

Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?
Doğru! Yanlış!

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir

Aşağıdakilerden hangisi genç işçi tanımına girer?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama hangi işaretle gösterilir?

Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi en fazla kaç olur?

Gürültü Kontrol Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

El-kol titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri en fazla kaç olabilir?

Titreşimle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C sınıfı 1

Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde neyi tanımlar?

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret neyi ifade eder?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

İş Kanununa göre kıdem tazminatında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

Kıdem Tazminatı Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Gebe ve Emziren kadınlarla ilgili olarak yanlıştır

Çalışanın Hak ve Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır

60 çalışanı olan az tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur

Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

Acil durumlarda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu
Doğru! Yanlış!

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar hangi kategori grubuna girer?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C sınıfı
Olmadı, biraz gayret...

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C sınıfı 2

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla