Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

ergonomi

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı ile insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumu sağlanabilir. (daha&helliip;)

Çalışma Yeri Ergonomisi

Çalışma yeri ergonomisi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği alandır. Çevre koşulları ise, iş sistemini etkileyen ve bazı…

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların…

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulanmaması, sürekli aynı pozisyonda kalma, tekrarlayan hareketler, ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma, el…

Ergonomi Bilimi!

Ergonomi Bilimi, tıbbi, teknik, ekonomik ve psikolojik konularda çalışmalar yapar. (daha&helliip;)

Ofislerde Ergonomi

Ofislerde ergonomi, doğru seçilmiş masa, sandalye gibi ofis mobilyaları ve yine doğru seçilip doğru yerleştirilmiş bilgisayar, telefon, faks…

Ergonominin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlişkisi

Ergonominin iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkisi, İSG ve iş hijyeni kuralları çerçevesinde çalışma ortamının insan faktörü ile…

Antropometri Kapsamında Ergonomi

Antropometri Kapsamında Ergonomi, ergonominin ön gördüğü çalışma ortamında tüm boyutlar antropometrik veriler dahilinde tasarlanır. (daha&helliip;)

Ergonominin Doğuşu ve Yaklaşımı

Ergonominin doğuşu ve yaklaşımı, İkinci Dünya Savaşına kadar, insanların teknolojik sistemlerin ortaya çıkardığı taleplere uyum sağlayabileceği dolaylı olarak…

Ofis Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofis çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği az tehlikeli olarak değerlendirildiğinden maalesef göz ardı ediliyor. (daha&helliip;)

Zihinsel ve Fiziksel İş Yükü

Zihinsel ve fiziksel iş yükü, insanın günlük yaşamı boyunca hem zihinsel (bir sorunu/problemi çözmek) ve hem de fiziksel…

Ofislerde İş Güvenliği

Ofislerde İş Güvenliği sağlanmasında ve meydana gelen meslek hastalıklarının önlenmesinde ergonominin yeri ve ne derece önemli olduğu vurgulanmaya…

Ofis Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu

Ofis Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu, ergonomi ve ergonomik tasarım örnekleri içeren kapsamlı bir eğitim sunumudur. (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla